Ett av mina bästa ögonblick som kommunpolitiker den här mandatperioden var när miljöpartiets företrädare menade att de kan lära sig något inom miljöpolitiken av SD. Roligt är också att Miljöpartiet nyligen äntligen röstade för vår motion om en handlingsplan mot invasiva arter i miljö- och hälsonämnden. Något vi har drivit i många år. Att vi tillsammans med flera räddade Axamoskogen från Alliansens försäljning är också ett fint minne.

Låt mig reda ut ett av alla missförstånd. Vi ser och oroas av klimatförändringarna. Däremot tror vi inte på vissa av de metoder som förfäktas av de andra. Dessutom anser vi att årsvariationer är väder, inte klimat. Därför är det inte seriöst att ändra sin politik med hänvisning till en ovanligt varm sommar.

Klimatfrågan är ett långsiktigt problem och ska lösas med långsiktiga lösningar. Något som den nuvarande regeringen har gjort bra är satsningen på utveckling av koldioxidfri stålframställningsteknik. Det kan reducera koldioxidutsläppen i Sverige. Men den egentliga fördelen är att det är en attraktiv teknik även utanför våra gränser. Vi kan alltså exportera stål eller kunnande till resten av världen. Betydelsen för klimatet blir därmed större. Sveriges position som kunskapsnation och exportör stärks också.

Något som regeringen gör dåligt är att satsa massmiljarder på minskning av klimatutsläpp i Sverige här och nu. Vi ska göra vårt beting enligt de avtal vi har skrivit på, inte mer. Det är naivt att tro att andra ser oss som ett föredöme och följer efter. De vet att vi har en gynnsam position med all vår vattenkraft och skog. Ser de dessutom att vår konkurrenskraft försämras av felprioriterade satsningar och utflyttning av industrier, fungerar Sverige snarare som ett avskräckande exempel. Det är effektivare att som SD lägga klimatsatsningar i U-länder som nybygger.

Annons

Ståltekniksutvecklingen kan tjäna som exempel på den klimatpolitik som vi Sverigedemokrater vill föra. Vi satsar 500 nya miljoner på innovativ miljöteknik och 150 miljoner på utvecklandet av fjärde generationens kärnkraft, som kan göra dagens kärnavfall till en resurs som räcker i århundraden samtidigt som avfallet blir mycket mindre farligt. Snacka om återvinning! Om vi kan skapa teknik som gör fossil energi oattraktiv då kan vi få en global och bestående koldioxidreducerande effekt. Dessutom stärks vi som kunskapsnation och får exportintäkter.

Om vi istället spar koldioxid i Sverige kanske vi kan fördröja klimateffekterna några månader. Sedan eldar andra upp den olja vi sparat. Varje krona satsad på att späka Sverige genom minskade utsläpp utöver våra avtal istället för på teknikutveckling är i det långa perspektivet en bortkastad krona. Och för klimatpolitik är det det långa perspektivet som är det seriösa.

Fil. Dr.

Staffan Eklöf

riksdagskandidat för SD