Perspektiv

Ingen ska behöva väja för okända händer på dansgolvet, ta omvägar från bussen eller gå med nycklarna i handen på vägen hem. Det här handlar om att din dotter, din mamma, din moster, din väninna, din fru etc. ska känna sig trygga.

Vi måste återta makten över tryggheten i Sverige. Därför vill vi ha hårdare tag mot de som försöker ta tryggheten ifrån oss.

Kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat kraftigt de senaste åren. Andelen våldtäkter som klaras upp har minskat. Enligt Brottsförebyggande rådets preliminära statistik ökade antalet anmälda våldtäkter under 2017 med 10 procent. Vi vill se längre fängelsestraff för våldtäkt och kvinnofridskränkning, obligatorisk häktning och fler utvisningar. I dag kan en person som döms för kvinnofridskränkning eller grov kvinnofridskränkning få fängelse mellan nio månader och sex år. Detta vill vi skärpa och föreslår istället att straffvärdet ska höjas till fängelse mellan ett och tio år.

Mäns våld mot kvinnor är rent kvinnoförtryck i den mest extrema formen. Den största delen av mäns våld mot kvinnor sker av någon som kvinnan har eller har haft en relation till. Enligt Socialstyrelsen uppskattas ca 6 000 vuxna och barn vistas i skyddat boende någon gång under ett år. Under 2017 anmäldes ca 12 000 misshandelsbrott där förövaren hade en nära relation till offret. Åtgärder har vidtagits genom åren men de har inte varit tillräckliga därför arbetar vi för att ytterligare skydda brottsoffren och hårdare tag mot förövarna. Brottsoffer som utsatts för våld i nära relation och som bor tillsammans med förövaren tvingas ofta flytta från det gemensamma hemmet. Vi anser att det istället borde vara förövaren som ska lämna, detta skulle kunna upprätthållas genom en ökad användning av kontaktförbud med fotboja.

Annons

För att öka tryggheten för våldsutsatta föreslår Moderaterna bland annat:

• Skärpta straff för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, så att straffminimum höjs till fängelse ett år istället för fängelse nio månader och att straffmaximum höjs från fängelse sex år till fängelse tio år.

• Obligatorisk häktning för personer misstänkta för grov kvinnofridskränkning.

• Fler fall av kvinnovåld ska leda till utvisning.

• Kontaktförbud med fotboja ska användas i fler fall.

• Våldtäkt ska leda till minst tre års fängelse.

Susanne Wahlström

Riksdagskandidat, Ordförande för Moderatkvinnorna i Jönköpings län

Tobias Pettersson

Riksdagskandidat, Ordförande för Öppna Moderater i Jönköpings län