I somras skrev Janina Liabäck ett medborgarförslag till kommunen, en del av förslaget röstades igenom på fullmäktiges möte i februari.

— Jag kan väl inte bli annat än glad. Det är fantastiskt roligt att det fungerar att lämna in ett medborgarförslag, att det inte bara tas emot och sedan försvinner, säger hon.

Janina Liabäck föreslog en gång- och cykelväg från Mullsjö till Furusjö, för att öka säkerheten för cyklister, skolbarn och motionärer. Alternativt en gång- och cykelväg fram till och längs med Liabäcksleden. I förslaget fanns ett tredje alternativ, ifall en gång- och cykelväg inte skulle gå igenom, en hastighetssänkning till 60 km/h fram till tätortsgränsen.

— Jag tänkte på detta både ur ett folkhälsoperspektiv, ett samhällsperspektiv och utifrån ett personligt perspektiv, säger Janina Liabäck som själv bor nära vägen.

Annons

I tisdags var frågan uppe för beslut i fullmäktige och politikerna röstade för en hastighetssänkning. Det innebär att kommunen ska skicka en begäran till Trafikverket att sänka hastigheten till 60 km/h fram till Liabäcks gård.

— Det räcker gott och väl. Sedan kan man ändå tycka det vore bra med en gång- och cykelväg, i synnerhet på sommaren när många cyklar till Furusjö för att bada, säger Janina Liabäck.

Saknas pengar

Tjänstemän har tittat på de olika alternativen. En cykelväg från Järnvägsgatan till Liabäcksleden innebär att fastigheter behöver tas i anspråk och för att bygga en cykelväg till Furusjö behöver kommunen få med sig både Trafikverket och Habo kommun.

— Idén är inte alls fel men vi vet alla i det här rummet att vi inte har de pengar i plånboken som behövs för detta. Så tills vidare får vi nöja oss med den utsträckta hastighetsbegränsningen, sa Staffan Bäckelid (KD) under fullmäktige.

Angelica Lundberg (SD) tog upp frågan om en cykelväg till Sandhem och Staffan Bäckelid menade att kommunen sammantaget bör fundera över cykelvägnätet i kommunen.

Diskuterats tidigare

Tidigare har det funnits diskussioner om en cykelväg mellan Habo och Mullsjö, senast föll det på att kommunerna blev oense om finansieringen berättade Henrik Jansson (M). Avslutningsvis var Mikael Johansson (V) uppe och manade till fortsatt diskussion med Habo om en gång- och cykelväg mellan orterna.