Ridning är en kostnadskrävande sport och Lena Forsberg, teknologie doktor i entreprenörskap och innovation, har konstaterat att kommuner i mindre utsträckning satsar på just ridsporten, i jämförelse med andra idrotter.

— När utövarna själva får ta ett större ansvar för att allt ska fungera driver det fram att entreprenörskapet ökar, säger Lena Forsberg.

Annons

Hon har under flera års tid tittat på flickors identitetsskapande processer i stallkultur och konstaterat sambandet mellan hästtjejer och företagsledare.

— De här tjejerna får chans att utöva och träna sig i situationer som gör att de ökar sin självkänsla och de får utöva ett ledarskap i relationen till hästen, säger Lena Forsberg.

Det faktum att tjejerna också får vara precis som de är när de vistas i stallet, utan att behöva passa in i normen eller det senmoderna idealet för hur en tjej ska vara, gör, enligt forskaren, att de uppfattas som driftiga och kompetenta, vilket också påverkar självkänslan.

Eftersom kvinnor inom företagsvärlden i regel inte uppfattas som tillräckligt tränade eller modiga för chefspositioner anser Lena Forsberg det är mycket viktigt att kommunerna verkligen satsar på ridsporten och riktar resurserna för att ta tillvara på tjejernas kompetens.

— Jag måste säga att det är en jätteviktig fråga för kommunerna, säger Lena Forsberg.

Läs mer: Hon fostrades i stallet