Jönköpings-Posten har tidigare berättat om Habodemokraternas motion som går ut på att kommunen ska fakturera personer med tolkbehov som inte dykt upp till ett möte med inbokad tolk utan giltig anledning. Partiet har hänvisat till en kostnad på 400 000 kronor per år, och att oanmälda missade besök hos tandläkare eller vårdcentral innebär en kostnad vad gäller språktolk.

Kommunstyrelsen har tidigare avslagit motionen, med hänvisning till att bestämmelser saknas som ger kommunen rätt att ta ut en avgift i samband med avbokade besök inom socialnämndens ansvarsområden. Man menar också att uttagande av avgifter för avbokade besök enbart av personer med språksvårigheter eller med behov av teckenspråkstolkning dessutom skulle anses diskriminerande.

"Oseriöst"

– Ni måste sluta dalta, det ska vara samma krav för alla och därför är det oseriöst att påstå att motionen skulle diskriminera, sa Morgan Malmborg, Habodemokraterna, under fullmäktigedebatten.

Sverigedemokraternas Olle Moln-Teike höll med.

– Det är dags att lära ut vad rätt och fel, om man missar ett möte bör man också stå för kostnaden.

Kommunalrådet Hans Jarstig (KD) riktade skarp kritik mot föregående talare.

– Det är beklämmande att höra de här två herrarna orera. Det saknas bestämmelser för kommunen att ta ut den här avgiften, konstaterade han.

Avslag

Även Liberalernas Maria Alsén yrkade avslag.

Annons

– Men det är ändå bra att frågan kommer upp, för det visar vilka grupper ni är ute efter. Människor med syn- eller hörselproblem tillhör också dem som behöver tolk, men dem belyser ni inte, så det är uppenbart vilken grupp ni vill åt.

– Min erfarenhet från mitt arbete är också att de här personerna sällan avbokar ett besök, så jag kan inte se hur detta kan vara ett stort bekymmer, sa Alsén.

Morgan Malmborg framhöll att även de som är i behov av teckentolk ska betala vid uteblivna besök.

– Det handlar om att alla ska behandlas lika. Att ha en orättvis bostadskö i kommunen är däremot diskriminering.

Motionen avslogs av majoriteten med hänvisning till lagstiftningen.