Lite tidigare i höstas var jag på ett intressant seminarium i Halmstad där fokus låg på förtagande och entreprenörskap. I samband med detta visade en av föreläsarna en karta med blåa prickar där innovationskraften i form av sökta patent, var som störst i landet. Givetvis var det mycket blått kring Stockholm, men sedan var det ganska glest fördelat över resten av landet, med ett tydligt undantag – Jönköpings län. Även här bekräftades det många av oss redan vet, nämligen att vi är ett framgångsrikt småföretagarlän fullt av duktiga entreprenörer.

Visst är det frestande att luta sig tillbaka och njuta av framgången i ett sådant läge. Och naturligtvis ska vi vara stolta – men inte nöjda. Näringslivet i vårt län står inför stora utmaningar och vi måste ta oss an dem i nutid för att fortsätta var framgångsrika även i framtiden.

Digitalisering är en sådan utmaning. Här återstår mycket arbete för våra företag och konkurrensen är både tuff och global. Att hitta och använda nya digitala lösningar får allt större betydelse. Faktum är att de som tar vara på de nya tekniska möjligheterna är de företag som fortsätter att växa och erbjuda spännande arbeten.

Jämställdhet är en annan möjlighet där länets företag inte har nyttjat hela potentialen ännu. Siffror som SCB har tagit fram indikerar tråkigt nog att vi är dåliga på att släppa fram duktiga kvinnor. Trots att kvinnorna har högre utbildning än männen tjänar de mindre och kvinnor startar och driver heller inte företag i samma utsträckning som män. Inom näringslivet finns fem gånger så många manliga som kvinnliga chefer. Det kan bli mycket bättre.

Annons

Den tredje frågan som behöver uppmärksammas är den om generationsväxlingar eller ägarskifte. Hur lyckas länets företagare överlåta sina företag rent ekonomiskt, till en yngre generation. Det dessutom utan att viktig kunskap går förlorad samtidigt som den nya generationen får möjlighet att utveckla företaget vidare i en ständigt föränderlig omvärld?

Sist men inte minst behöver vi fortsätta att utveckla och arbeta med hållbarhetsfrågorna. Såväl ekonomisk, miljömässig som social hållbarhet. Allt mer kunniga konsumenter kräver och värdesätter produkter och tjänster som har ett trovärdigt hållbarhetsarbete.

Dessa fyra utmaningar är inget som gäller bara vårt län, det ser nog nästan likadant ut överallt i hela det globala näringslivet. Samtidigt vet jag att frågorna redan finns högt upp på agendan hos många av länets företagare. Och här finns ett värdefullt försprång i länet. Dagens framgångsrika företag med långsiktiga ägare, bra personal med kunskap och vilja som dessutom samarbetar med varandra är avgörande framgångsfaktorer. Vi är ju trots allt utsedda till landets mest innovativa län!

Helena Jonsson, landshövding Jönköpings län