Det var för snart två veckor sedan som Miakel Olai, som ska vara ägargruppens representant, och kontaktpersonen Peter Billfeldt, träffade politikerna i ledningsutskottet för att diskutera upplägget om en ny fotbollsarena i Jönköping.

Med via Skype fanns också Jan Sköld som är ett av namnen bakom de hemliga finansiärerna. Intresse finns således om att bygga en fotbollsarena och sedan hyra ut den till Jönköpings kommun.

— Inget konstigt med det, men vi måste titta vidare på det om och när vi får ett förslag från gruppen, har kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Nilsson (C), sagt.

Skriven i Stockholm

Jan Sköld ville dock under kommunmötet inte närmare berätta vem han är och vilka andra namn som finns med i en ägargrupp. Han vill inte heller dela med sig av detta till Jönköpings-Posten. Vid JP:s egen granskning framgår det att han sitter i styrelsen i det brittiska solenergibolaget 24/7 Solar LTD och ska tidigare ha varit vd. Han är i 60-årsåldern och även skriven på en adress i Stockholmsområdet.

— Det stämmer att jag sitter i styrelsen i Solar och du kan kalla mig affärsman, säger han när vi får tag på honom på telefon.

Vad vill du säga nu om arenabygget, vilka sitter i ägargruppen?

— För det första finns det ju inget officiellt uppdrag och ingen överenskommelse med Jönköpings kommun. Allt ligger på idéstadium och någon ägargrupp finns inte, vi äger ju ingenting.

Annons

Affärsmännen Fredrik Eckersten och Göran Lindberg har också dykt upp som tänkbara namn när JP granskat ärendet. Enligt Aftonbladet försvann Eckersten från Sverige 2011 efter mångmiljonskulder till bland annat Swedbank. Göran Lindberg har tidigare varit chef på NCC och han och Eckersten ska numera, enligt uppgifter, driva ett bolag ihop i Schweiz.

Har Eckersten och Lindberg något att göra med arenan?

— Jag känner dem men de har ingenting med det här att göra och inte heller Solar. Jag har ett nätverk och visst finns det namn som är beredda att gå vidare inom ramen för offentlig upphandling. Men vi har inga konkreta förslag. Vi avvaktar besked från Jönköpings kommun.

Hur kom du in i det här projektet?

— Jag blev kontaktad av Peter Billfeldt som finns med i vårt gemensamma nätverk. Han berättade om fotbollsarenan och att det fattats beslut om en ny arena vid Jordbron. Jag vet inte exakt när han ringde om det var före eller efter beslutet i kommunfullmäktige i november förra året.

Jan Sköld tycker ärendet har blivit något av en höna av en fjäder. Han vill inte heller uppge vilka intressenter och eventuella investerare som finns med i bilden. Och han efterlyser alltså ett mer detaljerat officiellt uppdrag från Jönköpings kommun.

— Ja, ungefär där står vi i dag.

I Solars bolagsregister står du på en adress i Stockholmsområdet där du inte bor?

— Det måste ha blivit fel, där har jag bott tidigare och det har säkert inte blivit ändrat, inget konstigt.

När vi kontaktar de boende på den aktuella adressen ställer de sig frågande.

— Vi byggde huset för ett år sedan och den här adressen har inte funnits tidigare, säger ägarna.

Fotnot: JP har försökt hitta kontaktuppgifter till Fredrik Eckersten, men inte lyckats. Göran Lindberg bekräftar att han känner till diskussionerna om ett arenabygge i Jönköping.