Jönköpings-Posten har i flera artiklar berättat om konstverket Public Face - en åtta meter stor lysande smiley som placerats på Rådhusets tak och som invigdes i slutet av november.

Utplacerade kameror på hemliga platser kopplade till verket, skulle registrera Jönköpingsbornas känslouttryck genom smileyns mungipor. Men konstverket blev snabbt omdiskuterat när det blev känt att det saknades nödvändigt tillstånd från länsstyrelsen för kameraövervakning. Det ledde i sin tur till att kamerorna stängdes ner.

Men konstverket lyser fortfarande, och ska göra så fram till i slutet av januari. Susan Bolgar, dåvarande chef för kommunens kulturproduktion, är nöjd med debatten som uppstod. Men hon vill inte avslöja var de numera avstängda kamerorna varit placerade, utan tycker att det är efterträdarens sak.

Är det så att det aldrig har funnits några kameror?

— Haha, ja det hade ju varit en ganska rolig vändning på det hela. Men kamerorna har absolut funnits, säger Susan Bolgar.

Vad tycker du nu i efterhand om konstsatsningen?

Annons

— Jag tycker att det blev jättebra, och verket skapade ju en diskussion som gjorde konstnärerna kolossalt nöjda. Men jag tycker inte att kommunen borde ha varit så snabb med att gå ut med en ursäkt för kamerorna, för det fanns aldrig något att ursäkta. Vi har ju inte åsamkat någon skada och gick dessutom på polisens egna rekommendationer.

Precis som Bolgar tidigare sagt till JP, framhåller hon att man inför projektet i ett tidigt skede tog kontakt med polisen som försäkrade sig om att kamerorna kopplade till smileyn på Rådhusets tak inte lagrade bilder eller identifierade personer. Kommunen uppgav att man skulle undersöka alternativa kameraplaceringar som inte kräver tillstånd, sedan man efter dialog med länsstyrelsen stängt ner kamerorna.

Inga nya kameror

— Jag vet inte om det blev gjort, men jag hade tyckt att det varit roligt om det här projektet inte bara blev lämnat åt sitt öde, säger Susan Bolgar.

Inte heller hennes efterträdare Erika Månsson vill avslöja var kamerorna varit placerade. Hon ber i stället att få återkomma när hon haft en dialog med konstnärerna.

— Det tänker jag inte gå ut med nu, det är viktigt att respektera deras verk.

Månsson konstaterar också att förutsättningar för alternativa kameraplaceringar inte har utretts.