Det var i augusti som en kvinna med daglig hemtjänst inte svarade när personalen knackade på. Personalen antog att hon var ute i något ärende och rapporterade inte att de inte fått något svar.

Först när det hänt tre dagar i rad fick övrig personal veta om det och efter att polis tagit sig in i lägenheten hittades kvinnan avliden.

Enligt den påföljande lex Sarah-utredningen var det en ung och oerfaren semestervikarie som besökte kvinnan. Vid andra tillfällen då brukare inte svarat hade ordinarie personal blivit informerade, men det missades den här gången.

Nu tas åtgärder för att rutinerna vad gäller brukare som inte svarar ska bli tydligare, förvaras synligare och följs upp noggrannare.