Förarna bjuds därför på vägar av mycket omväxlande karaktär. Tävlingens högkvarter och serviceplats är belägen på Isamons Idrottsplats.

Tävlingen ingår i Sydvenska Rallycupen samt Smålands och Södras DM.

Tävlingen omfattar fyra omväxlande sträckor på sammanlagt 36 kilometer på en tiomilabana. Samtliga sträckor har i olika riktning och skepnad varit med i tidigare tävlingar.