Vid nyårsskiftet tog Livsmedelsverket beslut om att alla avvikelser och fel ska anmälas, som besiktningsveterinärerna noterar. Det har resulterat i en betydande ökning av anmälningar som länsstyrelsens djurskyddshandläggare får utreda.

Bara den senaste månaden har fem fall anmälts där dräktiga kor har körts till slakt och där man misstänker att kalvarna är så pass väl utvecklade att transporten av korna innebär brott mot djurskyddslagen. Korna har kommit från gårdar utanför Huskvarna och från Nässjö- och Vetlandatrakterna.

Annons

Enligt EU:s transportförordning får inte kor skickas i väg när mer än 90 procent av dräktigheten har gått. En ko är dräktig i drygt nio månader och därför är det transportförbud från och med 28 dagar före beräknad nedkomst.

Men i alla fem fall har besiktningsveterinären vid slakten reagerat på att kalvarna har varit så pass välutvecklade. Bland annat har man sett att de har haft både hår och tänder och därför har anmälningar gjorts.

Ingela Björklund, som är djurskyddshandläggare på länsstyrelsen, samlar nu information från djurägarna om datum när tjuren släpptes ihop med korna och räknar dagar för att avgöra om det skulle kunna föreligga brott mot djurskyddslagen.

– Det är konstigt att så många djurägare skickar i väg korna när de ligger på gränsen. Transporten är jobbig för djuren, de är inte vana, det är bökigt, skramligt och stressigt och ett högdräktigt djur ska inte utsättas för det. Stressen och stöket kan faktiskt sätta igång förlossningen, säger Ingela Björklund.

Utredningar får nu visa om det kan vara tal om lagbrott. I så fall går ärendena vidare till polisen och djurägarna har åtalsanmälningar att vänta.