Relaterat: Bara 20 procent kom in på JU
Relaterat: På högskolans HR-avdelning är fredagsfikat nästan heligt
Relaterat: Miljonregn över Tekniska högskolan

Jönköping University är stiftelseägt och styrelsen har initierat en utredning för att se om högskolan kan driva en egen förskola, fritidshem och grundskola, vilket Jnytt var först att rapportera om.

Utredare är Stephan Rapp, docent i pedagogik, vid Högskolan för lärande och kommunikation.

I Sverige finns inte lärosäten som driver förskola och grundskola men det finns internationella exempel.

– Framför allt i USA men också i England finns skolor som är kopplade till lärosäten, säger Stephan Rapp.

"En toppkvalité"

Det finns flera orsaker till att frågan nu utreds. Som enda lärosäte med egen skola och förskola skulle högskolan locka studenter och forskare från hela landet samtidigt som det kan bidra till att utveckla lärarutbildningen och bidra till forskningen.

– Naturligtvis blir det en toppkvalité på undervisningen. Vi kommer locka till oss både duktiga lärare och forskare, säger Stephan Rapp.

Han understryker att eleverna kommer i främsta rummet, de ska inte drabbas av tester, men att det ändå går att bedriva praktiknära vetenskaplig forskning. I vissa fall kan tjänster vid högskolan varvas med tjänster på skolan.

– Jag tror exempelvis att digitaliseringsutvecklingen både i den här skolan och lärarutbildningen skulle tjäna på det, säger han.

Annons

Dessutom finns annan kompetens, via tekniska högskolan och hälsohögskolan i omedelbar närhet.

Nära högskolan

Utgångspunkten är en förskola, fritidshem och grundskola upp till årskurs sex och att skolan ligger nära högskolan. Skolan ska drivas som en vanlig stiftelseägd fristående skola och utan vinstintresse.

Målsättningen är att presentera ett underlag för styrelsen i höst.

– Sedan får vi se vart det tar vägen, Det är väldigt spännande men det går inte att dra några slutsatser ännu, säger Stephan Rapp.