Universitetslärarförbundet, SULF, driver (via Saco-S) ett fall i Jönköping som nu har gått till arbetsdomstolen. Det gäller en lärare på högskolan som sagts upp av personliga skäl.

Enligt arbetsgivaren har man tvingats säga upp läraren på grund av grava samarbetsproblem som drabbar verksamheten och arbetsmiljön.

Problem beror på annat

SULF menar att uppsägningen är ogiltig. Man pekar på att högskolan inte kan visa dokumentation av samarbetsproblemen, dess konsekvenser eller vilka aktiva åtgärder som vidtagits för att rätta till problemen. Den utpekade läraren har inte ens fått en varning, enligt SULF. Högskolans konsultrapport visar istället att det finns problem med ledarskap och otydliga mål.

Inget som läraren ska lastas för, menar fackförbundet.

— Jag kommenterar inte enskilda fall, säger Jenny Lundgren, chef för HR-avdelningen.

Erbjöd omplacering

En varning är inte nödvändig innan en uppsägning om arbetsgivaren har gjort andra saker för att lösa problemen och gett den anställde en chans att ändra beteende, menar hon.

Enligt tidigare förhandlingsprotokoll har läraren erbjudits omplacering som läraren dock tackat nej till.