Holmåsen var en grustäkt för flera decennier sedan. Efter att den slutade användas har marken växt igen med skog.

Fakta: Sandödla

Det latinska namnet är Lacerta agilis.

Sandödlan är drygt 20-25 cm från nos till sv..

Fakta: Sandödla

Det latinska namnet är Lacerta agilis.

Sandödlan är drygt 20-25 cm från nos till svansspets.

Den är gråbrun med fläckar men under parningssäsongen på våren blir hanarna gröna på sidan.

Sandödlan lever i södra Sverige, är fridlyst och rödlistad som sårbar.

Den ovanliga sandödlan trivs, som namnet antyder, i sandiga områden och behöver sol och obevuxen mark för att kunna trivas och lägga ägg. Grustäkten var förmodligen ett paradis när den var i bruk.

— Det var ju ett tag sedan så jag är mest förvånad över att de fanns kvar, säger Anders Strand, skogsförvaltare på kommunen.

Annons

Nu har kommunen, tillsammans med länsstyrelsen, påbörjat arbetet med att göra området till ett bra hem för sandödlan igen, så att de förhoppningsvis kan bli fler.

Skördare och skotare

Nu har skogen avverkats och riset körts iväg.

— Det känns som en öppen hage med enstaka träd, mest sälg, kvar. Sälgen blommar först vilket gör att solitärbina, som också lever i de här sandblottorna, får sin första mat på våren.

Grävmaskin till våren

Nästa steg är att få bort en del av växtligheten på marken.

— När tjälen har gått ur backen då kommer länsstyrelsen och skrapar rent den här ytan så att det blir solvarm sand.

Ett liknande arbete pågår i Bråneryds grusgrop söder om Huskvarna, där finns också sandödlor men åtgärderna gynnar även en del andra ovanliga djur och växter.

— Vi försöker återskapa för de arterna som levt på existensminimum, säger Anders Strand.