— Jag ser det som ett hedersuppdrag att få verka som landshövding i Jönköpings län. Det är verkligen ett viktigt jobb som länsstyrelsen gör och som innefattar prioriteringar och avvägningar mellan olika samhällsintressen för att nå en hållbar utveckling såväl miljömässigt, ekonomiskt som socialt. Jag ser fram emot att få vara en del av det arbetet som landshövding i Jönköpings län, säger Helena Jonsson i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Helena Jonsson är född 1965. Hon var lantmästare och var under åren 2011 till 2017 förbundsordförande för LRF. Hon utsågs 2013 till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Annons

Helena Jonsson förordnande som landshövding och chef för Länsstyrelsen i Jönköpings län gäller från och med den 15 januari 2018 till och med den 14 januari 2024.

Vad gör att just hon fått uppdraget?

- Det är regeringen som har fattat beslutet och den processen är intern men de väljer personer som de har ett stort förtroende för och som de tror kan göra ett gott jobb. Jag kan tänka mig att de tyckte att hon hade en bakgrund som passade eftersom vi är ett lantbrukslän, säger Anneli Wirtén, länsråd och vikarierande landshövding.

Hur länge stannar du kvar i din nuvarande roll?

- Jag sitter kvar tills att hon är på plats och sedan återgår jag till att vara länsråd.

Vad tycker du om utnämningen av Helena?

- Jag tycker att det är jätteroligt. Jag har träffat henne förut och har fått ett gott intryck av henne. Hon kan sina frågor väl och är nyfiken, det är en mycket välrenommerad person med stor erfarenhet av att leda en stor organisation. Jag ser fram emot att jobba med henne.

När kommer hon till Jönköping?

- I närtid hoppas jag så att vi och personalen får träffa henne.

Även civilminister Ardalan Shekarabi uppges vara nöjd med tillsättningen av Helena Jonsson.