Marie Ernsth Bravell har sedan hösten 2019 varit tillförordnad vd och akademisk ledare för Hälsohögskolan (HHJ), men den första juli i år kan alltså det där med ”tillförordnad” strykas.

Hennes akademiska titel är docent i gerontologi (enligt Skolverket: ”läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet”) vid Hälsohögskolan och hon har vid sidan av uppdrag på högskolan även arbetat deltid som äldrestrateg i Jönköpings kommun mellan åren 2011-2018.

– Det är med glädje jag välkomnar Marie som vd vid Hälsohögskolan, säger Agneta Marell, rektor vid Jönköping University, i ett pressmeddelande.

– Förtroendet för Marie är stort och hennes personliga egenskaper, i kombination med hennes vetenskapliga meriter och erfarenhet av ledarskap, gör att hon är och kommer att vara, en stor tillgång för verksamheten vid HHJ och för högskoleledningen.

Marie Ernsth Bravell är blivande vd för Hälsohögskolan.
Foto: Pressbild