På torsdag ska kommunfullmäktige rösta om valberedningens förslag. Susanne Wahlström (M) väntas då väljas till kommunstyrelsens ordförande och då blir det första gången i Habo som en kvinna får den posten.

Kommunstyrelsen

Susanne Wahlström (M) föreslås bli ny ordförande i kommunstyrelsen hon blir då första kvinna att ha denna roll i Habo.
Foto: Emma Rex

Ordförande: Susanne Wahlström (M)

Förste vice ordförande: Gunnar Pettersson (S)

Andre vice ordförande: Hans Jarstig (KD)

Ledamöter:

Susanne Wahlström (M)

Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)

Hans Jarstig (KD)

Marie Lindholm (KD)

Anders Rickman (L)

Hanna Englund (C)

Gunnar Pettersson (S)

My Rydbeck (S)

Kent Bjärkhed (S)

Johanna Rundlöf (V)

Olle Moln Teike (SD)

Barn- och utbildningsnämnden

Ordförande: Anders Almfors (L)

Första vice ordförande: Gunnar Pettersson (S)

Andre vice ordförande: Fredrik Wärnbring (M)

Ledamöter:

Fredrik Wärnbringt (M)

Johanna Bergbom (M)

Lars Ramberg (KD)

Anders Almfors (L)

Birger Lindström (C)

Gunnar Pettersson (S)

Amela Johansson (S)

Sofia Johansson (S)

Mikael Zander (SD)

Socialnämnden

Ordförande: Hans Jarstig (KD)

Förste vice ordförande: Nicklas Gustavsson (S)

Andre vice ordförande: Göran Rehn (C)

Ledamöter:

Lars Elwing (M)

Angelica Hansen (M)

Hans Jarstig (KD)

Maria Alfredsson (KD)

Göran Rehn (C)

Nicklas Gustavsson (S)

Mats Lindén (S)

Robert Larsson (S)

Marie Larsson (SD)

Fritids- och kulturnämnden

Ordförande: Karin Hultberg (KD)

Förste vice ordförande: Ewa Wetterbring (S)

Annons

Andre vice ordförande: Ann-Charlotte Kajo (M)

Ledamöter:

Kristina Sporrong Esbjörnsson (M)

Ann-Charlotte Kajo (M)

Karin Hultberg (KD)

Liselotte Heinonen (L)

Ewa Wetterbring (S)

Jeanette Nyberg (S)

Hans Fröding (SD)

Byggnadsnämnden

Ordförande: Nicklas Fungbrandt (M)

Vice ordförande: Lars-Åke Johansson (S)

Ledamöter:

Niklas Fungbrandt (M)

Henrik Gillek (M)

Jan Lenhammar (KD)

Lars-Åke Johansson (S)

Robert Larsson (S)

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommun

Förste vice ordförande: Helena Persson (C)

För kommande mandatperiod ska Habo kommun välja förste vice ordförande. Mullsjö kommun utser ordförande och andre vice ordförande.

Ledamöter:

Erik Johansson (M)

Gunnar Adolfsson (KD)

Helena Persson (C)

Imre Skrenya (S)

Kerstin Klasson (MP)

Valnämnden

Ordförande: Rangwald Ahlnér

Vice ordförande: Nils-Inge Carlsson (S)

Ledamöter:

Rolf Westmar (M)

Leif Wangström (M)

Rangwald Ahlnér (KD)

Nils-Inge Carlsson (S)

Jeanette Nyberg (S)

Revisorer

Ordförande: Stellan Carlström (S)

Vice ordförande: Jerker Johansson (L)

Ledamöter:

Stellan Carlström (S)

Magnus Carlestav (S)

Jerker Johansson (L)

Maria Lindell Westmar (M)

Stig Westerberg (SD)

Relaterat: Den borgerliga alliansen kan återta makten
Relaterat: De tar över makten i Habo kommun