Läser du i appen? Se tidslinjen över Tändsticksområdets historia här

Höghushotellet, som har planerats i snart tio år, ska få 200 rum och bli 18 våningar högt. Under hotellet ska det bli plats för 115 p–platser, varav 30 ska tillhöra hotellet.

Enligt uppgifter till JP är ett marköverlåtelseavtal mellan Skanska och Jönköpings kommun på väg. Fredrik Löf, ansvarig för projektet på Skanska, säger att diskussionerna med kommunen har varit positiva och att parterna jobbar vidare i projektet. Men det återstår mycket arbete.

LÄS MER: Debatt: Stoppa höghushotellet

Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden säger att han räknar med att projektet ska gå i mål.

Annons

— Vi är övertygade om att det ska gå bra. Höghushotellet ligger utanför riksintresset för Tändsticksområdet. Det var en förutsättning för att länsstyrelsen skulle säga ja, säger Anders Samuelsson.

Han ser höghushotellet som en länk in till Tändsticksområdet med en trappa ner från Västra Storgatan.

Höghushotellet

Redan år 2007 började byggföretaget NCC planera för höghushotellet bredvid Tändsticksomr..

Höghushotellet

Redan år 2007 började byggföretaget NCC planera för höghushotellet bredvid Tändsticksområdet.

Kritiken blev kraftig och planen överklagades ända upp till regeringsnivå. Processen tog flera år.

I juni 2014 drog sig NCC ur projektet för att det blev för dyrt.

Ett år senare lämnade byggföretagen Skanska och Wästbygg in var sitt förslag på höghushotellet. Skanska vann.

LÄS MER: Höghushotellet kan stå klart om två år

Skanskas mål är att komma igång med höghushotellet under senvåren nästa år.

För fem år sedan avslog miljödepartementet alla överklaganden mot detaljplanen på ett höghushotell. Regeringen tyckte inte att kommunen hade gjort några formella fel och ansåg inte heller att en förstörd utsikt skulle få så stort betydelse att den skulle kunna stoppa hotellet.

LÄS MER: Blandade åsikter om hotellet

Detaljplanen gäller i fem år och har snart gått ut.

Betyder det att allt arbete måste börjas om igen?

— Nej, eftersom planen gäller för kommunens egen mark. Då kan planen användas som kommunen önskar. Det hade kunnat ha haft betydelse om det varit någon annans mark, säger Anders Samuelsson.

Förutsättningen för att detaljplanen ska gälla är att Skanska utformar sitt hotell enligt föreskrifter i den.

Optionen, företrädesrätten, för Skanska att bygga ett höghushotell på marken går ut vid årsskiftet.

LÄS MER: Stordalen intresserad av höghushotellet