Hot och hat som syftar till att skrämma eller tysta medier och journalister har blivit vanligare, det berättar Jeanette Gustafsdotter vd på branschorganisationen Tidningsutgivarna.

— För det första blir man lika förvånad varje gång någon skriver något sådant här överhuvudtaget, extra allvarligt är det när det handlar om folkvalda politiker, säger Jeanette Gustafsdotter när hon får höra om kommentarerna på SD-politikern Lennart Karlssons disquskonto.

Annons

Att hoten ökar tror Jeanette Gustafsdotter beror på en hätskare samtalston i samhället, i kombination med att det blivit lättare att uttrycka sig i skrift. Jeanette Gustafsdotter berättar att mätningar visar att så mycket som 30 procent av journalisterna säger att de undviker vissa bevakningsområden, eller tänker efter hur de skriver, eftersom att de inte orkar med det efterföljande hatet.

— Det handlar om självcensur och det är ytterst ett hot mot det fria ordet och demokratin, säger hon.

"Våg av hot"

När Sverigedemokraterna utsätts för granskning är hot vanliga berättar hon.

— När en journalist skriver om eller granskar Sverigedemokraterna kan vi se väldigt tydligt att det blir en våg av hot som framförs via nätet, säger hon.

Däremot visar undersökningar att hot som framförs sällan blir verklighet även om det har inträffat berättar Jeanette Gustafsdotter.

FN