Lampor längs Stensholmsvägens gång- och cykelväg kan bidra till att fler vågar ge sig ut och motionera eller ta cykeln till jobbet även under vinterhalvåret. Det skriver en Huskvarnabo i ett medborgarförslag till Jönköpings kommun. I förslaget beskrivs sträckan som vältrafikerad av såväl skolbarn som vuxna motionärer och anställda på Saab, och på grund av att delar av sträckan angränsar till skogspartier är det ofta helt mörkt där.

Engagerar många

– Barn går denna sträcka dagligen till skolan. Man ser inte ansiktet på den man möter när det är mörkt, säger Tobias Allén, som står bakom förslaget.

Enligt honom skulle belysning längs sträckan kunna främja både miljö och hälsa, samtidigt som vägen blir både tryggare och mer trafiksäker. Strax under 200 personer som bor och arbetar i området ställer sig bakom förslaget och hela namnlistan har lämnats till kommunen.

Skickas vidare till nämnden

Medborgarförslaget togs upp i kommunfullmäktige i december och har nu lämnats vidare till stadsbyggnadsnämnden för beslut. Nämndens nästa sammanträde är den 24 januari, men det är ännu oklart om ärendet kommer att tas upp då eller vid ett senare tillfälle.