Det är när Sibbabo nu ska täckas över som frågan om sortergården kommit upp. Det är lag på att alla soptippar, eller deponier som de kallas ska täckas över efter att de slutas använda. Detta för att förebygga och minska de negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa och på miljön.

– Det som deponerats på Sibbabo har varierat genom åren fram tills 2008 då ett beslut om upphörande av deponering togs. Från 2008 så återvinns eller återanvänds allt som kommer in till Sibbabo, säger Lubomira Eng Gatu/VA-chef på Habo kommun.

– Det finns ett beslut på att Sibbabo ska sluttäckas men inte när detta ska ske, fortsätter hon.

I miljörapporten skriver kommunen att de skickade in en detaljerad sluttäckningsplan 2016. Men beslut av länsstyrelsen dröjde till december 2017. Så nu har tidsplanen ̈förskjutits och kommunen arbetar med att göra en ny tidplan och budget.

När sluttäckningen görs kommer även den mark som sortergården ligger på att behöva täckas.

– Marken som sortergården ligger på är förorenad, det visste vi redan när vi byggde den, säger Thomas Werthén.

Lika långt till Bankeryd

Det är strålade sol och 25 grader varmt när vi kommer fram till sortergården vid Sibbabo.

– Vi har ju i och för sig lika långt till Bankeryd med det är ju så bra här och det fungerar smidigt, säger Maj Ragnarsson som står vid sortergården ute på Sibbabo och samtalar med personalen.

Annons

Arbetarna säger att de dagligen får frågor om hur det ska bli med sortergården.

– Vi har ju inga svar utan får hänvisa vidare till de som bestämmer men det vi har hört att den är kvar i två år, säger Tommy Carlsson som arbetar på sortergården.

Tommy Carlsson berättar att de dagligen får frågor om sortergården på Sibbabos framtid.
Foto: Emma Rex

På kommunen säger de att de vill ha kvar sortergården.

– Vi är alla överens om att Habo behöver en sortergård, säger Gunnar Pettersson (S), kommunalråd och Hans Jarstig (KD), kommunalråd och Thomas Werthén (M), oppositionsråd håller med.

Sen är det June Avfall & Miljö AB som äger frågan om menar politikerna.

Nybildat samarbete

I januari bildades June Avfall och miljö som ett samarbete mellan Jönköping, Habo och Mullsjö kommun.

Detta samarbeta gör bland annat att boende i Habo kommun kan åka till en sortergård i dessa kommuner för att lämna avfall.

– Under året kommer vi göra en utredning av sortergårdarna i Habo, Mullsjö och Bankeryd och efter det ta ställning till var och hur många sortergårdar det behövs, säger Håkan Karlsson produktionschef på June avfall och energi.

Men han påpekar att de avvaktar en tidsplan från Habo kommun om när en sluttäckning blir av.

– Fram till att Sibbabo täcks så kommer sortergården vara kvar, menar Håkan Karlsson.

Läs mer: Nytt avfallsbolag klart

Sibbabo

Från 1967 fram till 2008 hade kommunen sin deponi vid Sibbabo men numera deponeras inget avfa..

Sibbabo

Från 1967 fram till 2008 hade kommunen sin deponi vid Sibbabo men numera deponeras inget avfall på anläggningen. Dagens verksamhet på området består bland annat av en återvinningscentral där kommuninvånarna kan lämna sorterat grovavfall och farligt avfall. Hushållsavfallet som samlas in i kärl körs till Sibbabo där det lastas om till containrar för vidare transport till förbränning. Trädgårdsavfall och avloppsslam komposteras på anläggningen. Deponin ska sluttäckas i enlighet med det regelverk som finns i dag. Det är ett omfattande arbete som kommer pågå under många år. Dagens verksamheter på området kommer att påverkas då det delvis sker på ytor som ska sluttäckas.

Källa: Habo kommun, Avfallsplan för Habokommun 2012-2015

https://www.jp.se/article/nytt-avfallsbolag-klart/