Under en presskonferens 25 januari 2010 presenterade Smots dåvarande musikchef Jörgen Lindwall den nye chefsdirigenten från Finland. Valet av just Hannu Koivula var inte svårt och det var ett enhälligt beslut, sade Jörgen Lindwall och fortsatte:

Fakta: Spiras tre chefer

• Anne Lene J Henning, administrativ chef, bosatt i Jönköpings kommun. Månadslön: 51 850 kro..

Fakta: Spiras tre chefer

• Anne Lene J Henning, administrativ chef, bosatt i Jönköpings kommun. Månadslön: 51 850 kronor. Anne Lene J Henning är tillsvidareanställd.

• Lars Melin, teaterchef, bosatt i Göteborg. Månadslön: 51 850 kronor. Hans kontrakt löper fram till november 2016 och ska omförhandlas innan dess.

• Helle Solberg, musikchef, bosatt i Jönköpings kommun. Månadslön: 51 850 kronor. Helle Solbergs kontrakt går ut nästa sommar och hennes förlängning ska omförhandlas inom kort.

De tre cheferna är formellt anställda av Smålands musik–och teater (Smot).

– Vi har stått utan dirigent i två år och när vi nu ville gå tillbaka till en klassisk chef på pulten önskade vi ha hit Koivula. Han har gästdirigerat hos oss vid tre tillfällen, så vi känner till hans stora konstnärskap och hur han samverkar med orkestern, sade Jörgen Lindwall.

Bonus

Drygt fyra år senare får Hannu Koivula sparken.

För Hannu Koivula kom det som en total överraskning när arbetsgivaren, musikchefen Helle Solberg och Ola Lundmark, chef för landstingets regionala utveckling, först tog ifrån honom hans arbetsuppgifter och sedan sade upp honom. För JP beskriver han hur orkestern var på uppåtgående och att förra året var det bästa i Sinfoniettans historia. Landstinget betalade till och med ut bonus till musikerna för första gången någonsin. Han tycker att han också haft ett bra förhållande till landstingets ledning.

Någon bra förklaring till varför han sagts upp har han fortfarande inte fått.

– Fram till ett möte vi hade 13 december 2013 fungerade allt som vanligt och Sinfoniettan var på väg mot ett lysande år. Vid det här mötet framförde jag synpunkter på Solbergs sätt att kommunicera och att det hade orsakat problem. Vid mötet fick jag knappt någon respons på mina synpunkter från Solberg. Istället skulle vi diskutera mina synpunkter senare. Men istället för ett nytt möte blev jag frånlyft mina arbetsuppgifter, berättar Hannu Koivula.

Vågar inte

Musikerna i Sinfoniettan varken vill eller vågar uttala sig om Hannu Koivula. En av musikerna, som inte vill ha med sitt namn i tidningen, tycker att Hannu Koivula är en utmärkt dirigent, en bra ledare och mycket ödmjuk. Enligt musikern har ledningen varken förklarat vad som har hänt eller gett någon utförlig information till orkestern om varför Hannu Koivula tvingades gå. Locket har lagts på.

Hannu Koivulas kontrakt

Koivulas kontrakt som konstnärlig ledare löper från 1 januari 2013 till den 31 december 2015. A..

Hannu Koivulas kontrakt

Koivulas kontrakt som konstnärlig ledare löper från 1 januari 2013 till den 31 december 2015. Arvodet är 140 000 kronor per år.

Koivulas kontrakt som chefsdirigent löper från den 7 januari 2013 till den 30 juni 2016. Arvode per konsert är 64 000 kronor. För samma konsert en andra gång 32 000 kronor, en tredje gång är arvodet enligt överenskommelse.

Källa: Landstingets personalavdelning.

 

 

Hannu Koivula beskrivs också av andra som en utmärkt musiker som är lätt att samarbeta med.

Skicklig

Anders Andersson, ordförande för Jönköpings Orkesterförening, och Ove Gotting, konstnärlig ledare, har bra erfarenheter av samarbetet med dirigenten Koivula.

– Han är en dokumenterat skicklig dirigent. Vi har haft musikprojekt med honom och våra ungdomar och det har fungerat mycket väl. Hannu Koivula är en positiv person att arbeta med och det finns inga problem med honom som musikalisk ledare, säger Anders Andersson.

Ove Gotting säger så här:

– I den rollen som han har haft som chefsdirigent har han varit mån om en helhet när det gäller programval och när det gäller att anpassa det till befintliga resurser. Han har gett Kammarkören en rad utmaningar och valt stycken för den ensemble som finns på plats och utnyttjat resurserna på ett ekonomiskt bra sätt. Det kan annars kosta skjortan att sätta upp stora stycken som kräver solister och extra musiker. Hannu Koivula har anpassat sig till den kostym han har och har ändå kunnat göra intressanta och bra program. Och vi har haft en fruktbar dialog med honom.

Tvingades lämna ut

Karin Seiborg, ordförande i Kammarkören, säger samma sak.

– Han är väldigt bra att jobba med. Lyhörd och oerhört musikalisk. Jag tycker att han har lyft Sinfoniettan musikaliskt och mot oss har han bara varit bra och trevlig och litat på oss som amatörer, säger hon.

Sedan Hannu Koivula fråntogs sina arbetsuppgifter har han, förgäves, försökt få ett svar på varför han blivit uppsagd. Han har mejlat sina frågor till cheferna Helle Solberg och Ola Lundmark. JP begärde för en vecka sedan att få ut mejlväxlingen mellan Hannu Koivula och de bägge cheferna. Ola Lundmark nekade först till det med motiveringen att "processen var så känslig" och hänvisade till sjukvårdslagen och dess starka sekretess. Men sedan JP överklagat beslutet, och ifrågasatt att tre kulturanställda ska omfattas av sjukvårdslagen, lämnade landstinget ut mejlväxlingen utan någon rättslig prövning.

Rykte

Mejlväxlingen består av Hannu Koivulas försök att förstå vad som har hänt. Han skriver att beslutet att avskeda honom skadar hans karriär och rykte allvarligt. Han undrar i ett mejl hur Helle Solberg kunde bestämma att stänga av honom som dirigent utan att ens fråga musikerna i orkestern.

Han skriver flera mejl. Musikchefen Helle Solberg svarar inte. Hon hänvisar till sin chef Ola Lundmark och till ett kommande möte där de tre ska prata om det som hänt. Det mötet äger aldrig rum. Hannu Koivula och Helle Solberg har varken träffats eller pratat med varandra efter mötet den 13 december. I JP har Helle Solberg förklarat konflikten med att hon och Hannu Koivula har för olika syn på arbetsformerna.

Hannu Koivula framhärdar att han har rätt att få veta vad han har gjort för fel och om han har kommit med osann information på mötet den 13 december när han kritiserade Helle Solberg. Han vill veta vad som var olämpligt och på vilket sätt.

Vad var olämpligt

Ola Lundmark svarar:

"Flertalet punkter, under mötet (JP:s anmärkning), var på många sätt din uppfattning om vad som hade skett. Flertalet punkter handlade enligt vår uppfattning om missförstånd, dåligt kommunicerade förändringar, bristande planering. Svagheter i arbetet som efter påpekande av dig hade kunnat ändrats till det bättre."

Hannu Koivula ställer samma fråga en gång till. Har han ljugit när han kritiserade Helle Solberg?

"Det handlade inte i första hand om osant utan istället om hur det som hade skett tolkades" svarar Ola Lundmark som i ett annat mejl försöker förklara varför Hannu Koivula blev av med sina arbetsuppgifter.

"Beslutet togs utifrån ett helhetsperspektiv där vi bedömde att konflikten som blossade upp under julproduktionen var så kraftfull och destruktiv för hela organisationen att det inte var lämpligt att du skulle komma i v.3".

Konflikten

Av mejlväxlingen framgår det att konflikten, som Ola Lundmark hänvisar till, handlade om missförstånd om resurser till extra keybordspelare vid julkonserterna och om det skulle kallas in en extra pianist. Enligt Hannu Koivula fick han motstridiga uppgifter från Helle Solberg.

I ett mejl försöker Ola Lundmark förklara. Hannu Koivula "skapade oro i organisationen. Han skriver:

"En verksamhetschef kan om han bedömer att en medarbetare, i detta fall en chefsdirigent, skapar oro och skadar organisationen med sin närvaro friställa medarbetaren från sin tjänst, utan att därmed säga upp personen. Det viktiga i ett sådant läge är att skapa lugn och arbetsro för medarbetare för att undvika att verksamheten skadas."

Stämmer landstinget

När Hannu Koivula fråntas sina arbetsuppgifter som chefdirigent fortsätter Sinfoniettan sitt arbete med tillfälliga dirigenter. Hannu Koivula är i skrivande stund anställd och avlönad av landstinget. Verksamheten drabbas av dubbla kostnader.

Hannu Koivula stämmer Jönköpings landsting för att han anser att hans uppsägning inte gått rätt till.

– Jag vill inte bli utköpt och offrad för fel som andra människor har begått. Därför har jag nödgats att göra det här till ett domstolsärende även om det känns absurt efter fyra fina år i Jönköping, säger han.

Anledningen till att han uttalar sig är "att han arbetat inom en skattefinansierad, offentlig verksamhet."

– Priset för denna historia betalas slutligen av skattebetalarna. Kultursektorn arbetar alltid med en otillräcklig finansiering. Just nu används inte kulturpengarna på bästa sätt, tycker Hannu Koivula.

Rädsla bland anställda

I Spira framgår det under hösten 2013 att personalen inte mår bra. De fackliga skyddsombuden begär ett möte, som senare blir flera, med landstingets ledning, det vill säga Ola Lundmark. Kritiken går ut på att de anställda är rädda och inte vågar säga vad de tycker och det har blivit flera långtidssjukskrivningar. Ledningen anses vara otydlig och någon säger att det känns som "om vi jobbar mer inåt än utåt".

Ett återkommande problem anses det tredelade chefskapet vara. Någon säger att det inte finns någon ledare, en annan säger att kemin inte fungerar mellan de tre cheferna Helle Solberg, Lars Melin och Anne Lene J Henning. De drar inte åt samma håll och det tar lång tid innan något händer. Istället för att samarbeta beskylls cheferna för att vilja framhäva sina egna arbetsområden. En medarbetare har bara ett ord för de tredelade chefskapet: "Katastrof".