DET VAR NOG FÅ, om ens någon, som trodde att en röst på Moderaterna i kommunvalet 2014 i själva verket kan komma att bli en röst på Socialdemokraterna.

För de moderata kommunfullmäktigeledamöter som i våras hoppade av partiet och blev politiska vildar är det nämligen inte självklart att stödja Alliansens budget i höstens omröstning i kommunfullmäktige.

Istället så finns en öppenhet för att rösta på något av de andra budgetalternativen, de rödgrönas (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) eller Sverigedemokraternas.

I JÖNKÖPINGS-POSTEN 22 juni säger Anders Jörgensson ”Jag måste titta på förslagen och utvärdera både de rödgröna, Alliansens och Sverigedemokraternas budget” medan Ola Helt klargör att ”Allt är möjligt”.

Samtidigt ger AnneMarie Grennhag ett tydligt besked, hon kommer att stödja Alliansens budget.

Hur Carin Berggren ser på saken framkommer inte av artikeln men då kommunstyrelsen före semestern skulle rösta om sitt underlag till kommande budget för stadskontoret så valde Carin Berggren att lägga ner sin röst och avstod därmed att ge Alliansen ett aktivt stöd.

Om två av vildarna väljer att rösta på den rödgröna budgeten, Sverigedemokraternas budget eller lägga ner sina röster i höstens budgetomröstning så kommer kommunen 2018 att styras av en budget och verksamhetsplan signerad Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

En situation som med största sannolikhet innebär att Alliansen inte kan fortsätta att leda kommunen.

Annons

IMORGON MÅNDAG startar budgetarbetet och jag har med anledning av detta några frågor:

Hur kommer du att rösta i höstens budgetomröstning Carin Berggren?

Kommer du att stödja Alliansen, de rödgröna partierna eller Sverigedemokraterna?

Och hur kan ni Anders Jörgensson och Ola Helt tycka att det är moraliskt rimligt att ni som blivit valda som representanter för Moderaterna och Alliansen överväger att stödja Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget och verksamhetsplan?

FLERA AV vildarna har funnits med på framträdande positioner i kommunpolitiken under flera år.

Därmed har de en god kunskap och insikt om de ideologiska och principiella skillnader som varje år skiljer de olika budgetalternativen åt.

Sålunda är det enkelt för dem att redan innan budgetalternativen är helt klara ändå veta vilket som bäst kommer att överensstämma med deras värderingar.

Därför finns det inget hinder för vildarna att redan nu ange vilket av budgetalternativen som de tänker stödja i höstens omröstning i kommunfullmäktige.

AnneMarie Grennhags besked bekräftar detta. Att vildarna nu startar ett nytt parti minskar inte kraven på tydlighet, tvärtom.

Ni är givetvis inte skyldiga mig ett svar. Däremot bör de väljare som röstade fram er till era kommunfullmäktigeplatser kunna förvänta sig ett tydligt besked.

Ska ni stödja det budgetalternativ som de kan förvänta sig eller ska ni svika dem?

Andreas Sturesson (KD)

Kommunalråd