Samtidigt visar en undersökning från IT & Telekomföretagen att trenden är negativ – andelen kvinnor i IT- och telekombranschen är idag lägre än den var för fem år sedan. Detta i Sverige som är ett av de land som globalt sett ligger i toppen vad gäller jämställdhet på landets arbetsplatser.

Hur kommer det sig att det ser ut på det här sättet? IT-branschen är den bransch med näst störst lönegap av alla branscher. Det är självklart att man som kvinna inte söker sig till en bransch där kvinnor i genomsnitt har en medellön som motsvarar 79 procent av männens medellön. Bristande karriärmöjligheter och en traditionellt sett manlig jargong gör det än mindre attraktivt för kvinnor att söka sig till en expansiv IT-bransch som spås skrika efter utebliven kompetens inom bara ett par år.

Det är i tidig ålder i skolan som valet av utbildning äger rum. Det är även då det är extra viktigt att locka fler kvinnor till IT- och teknikrelaterade utbildningar. Inför valet av utbildning till gymnasiet blev jag inbjuden att tala inför utgångsklassare på högstadieskolan i Landsbro, när jag frågade vilka som kunde tänka sig en karriär inom IT var det endast killar som räckte upp handen. Hur kommer det sig att det fortfarande år 2018 är killar och inte tjejer som intresserar sig av branschen? Och när jag under årets Almedalsvecka ställde frågan till en panel, med representanter från fem olika politiska partier, om det är informationsbrist vi lider av och vad de i sådana fall har för plan för att motverka detta. Initialt svarade ingen av dem. Tills en av dem responderade med ”kanske att vi behöver utbilda studievägledarna en aning”. Behöver jag säga att jag blev mörkrädd av politikerns svar?

Annons

Varför är det så viktigt att det arbetas mot en mer jämställd IT-bransch? Först och främst, i stort sätt alla branscher blir digitala, hur ska vi gå mot ett jämställt samhälle i stort om IT-utbildningarna fortfarande lockar främst killar, dessutom krävs det att fler unga oavsett kön söker sig till IT-branschen om vi vill undvika ett framtida gap mellan utbud och efterfrågan på IT-kompetens. Som att det inte är argument nog så presterar jämställda företag bättre rent affärsmässigt. Jämställda företag har 70 procent större sannolikhet att lägga beslag på nya marknadsandelar, en lägre personalomsättning och högre marginaler. Det har även visat sig att jämställda arbetsplatser är mer hälsosamma.

Att verka mot detta är något som näringslivet och vi IT-företag arbetar med konstant genom event, utbildningsdagar, frukostföreläsningar, influencers med mera. Genom vårt IT-nätverk för kvinnor – Q Rendezvous – jobbar vi kontinuerligt mot målet att skapa en jämlik IT-bransch genom at motivera fler kvinnor att söka sig till den. Vi är inte ensamma, branschkollegor som bland andra Female Engineer Network och #addher är andra som gör detsamma. Men det krävs mer. Det krävs insatser från politiker där vi företagare inte når fram. Vi ställer oss frågan inför nästkommande regeringsperiod – hur ska den regering som tillsätts den 9 september motivera fler flickor, tjejer och kvinnor att välja en karriär inom IT?

Vad har ni för plan för att skapa skillnad? Jag önskar svar före valet.

Peter Hellgren

Vd och grundare Consid AB

IT