Eftersom det finns mycket sjökanter i Jönköping, exempelvis vid Munksjön, så har vi sett att det borde finnas plats. Vi hade hoppats på att Jönköpings kommun skulle ta emot vår förfrågan med ett positivt intresse då och vara öppna för en diskussion av flera skäl:

• Det kunde vara en bostadslösning för fler personer.

• Platser som inte kan utnyttjas för boende som det ser ut nu, kunde utnyttjas för husbåtar.

• Det byggs inget permanent utan husbåtar går att flytta på.

• Det skulle kunna bli trygga och mysiga miljöer där det finns husbåtar.

• Flera olika typer av boende och miljöer skapar en attraktiv stad.

Vad var då Jönköpings kommuns svar på förfrågan? Jo: "Vi har internt diskuterat detta och i dagsläget är bedömningen att det inte finns någon lämplig plats för att ha en husbåt."

Politiker i berörda nämnder eller ni politiker som är intresserade av att människor ska kunna bo och trivas i Jönköping – vad säger ni om detta? Är det ett okej svar? Är ett nej rakt av värdigt en stad med visioner?

Susan