Det är inom det växande marknadssegmentet med produkter för att slipa och polera betonggolv som strukturella förändringar ska genomföras.

— Vi är fast beslutna att investera och växa i detta attraktiva marknadssegment och erbjuda den bästa helhetslösningen för våra kunder. Vår övergripande strategi är att påskynda tillväxten genom att öka investeringarna, främst inom försäljning, service och produktutveckling. För att stödja finansieringen av dessa tillväxtinitiativ och få en bättre övergripande samordning av vår verksamhet planerar vi att genomföra vissa strukturella förändringar som kommer att förbättra vår leveransförmåga och realisera synergier, säger Henric Andersson, President Construction Division i ett pressmeddelande.

Husqvarna Construction kommer fortsättningsvis producera och sälja produkter under olika varumärken, men i större utsträckning dra nytta av den befintliga globala infrastruktur för att öka såväl effektivitet som leveransförmåga. De föreslagna ändringarna innebär en risk för omkring 50 medarbetare, inkluderat stängningen av Pullman Ermators anläggningar i Smedjebacken, Sverige och Tampa, Florida, USA. Fackliga förhandlingar ska påbörjas i dagarna.