Under årets andra kvartal ökade Husqvarna Group omsättningen till 14 270 miljoner kronor vilket är en valutajusterad ökning på sju procent, jämfört med samma tid i fjol.

Och trots att tre av fyra divisioner inom koncernen höjde sina rörelseresultat gjorde de stora förlusterna hos Consumer Brand att marginalerna minskade generellt.

Rörelseresultatet för Consumer Brand slutade på -37 miljoner kronor. För det första halvåret blir det därför sammanlagt en förlust på 100 miljoner kronor.

Divisionen kommer därför att upphöra och i stället infogas i divisionerna Husqvarna och Gardena.

Detta skapade stor osäkerhet på börsen där Husqvarna B tappade drygt 17 procent under tisdagen. Raset är det största bolaget upplevt hittills. Under onsdagen började kursen sakta röra sig uppåt igen.

Consumer Brand, som hittills varit Husqvarna Groups näst största division, sköter bland annat leveransen av olika variationer av gräsklippare som sedan säljs runt om i Nordamerika och delar av Europa. Nu kommer de att lämna vissa produkter inom lågprissegmentet, särskilt inom bensindrivna gräsklippare och trädgårdstraktorer.

Företaget meddelar att det inte påverkar några anställda på plats i Huskvarna.