Nettoomsättningen steg under samma perioder från 11,3 miljarder till 12,7 miljarder.

Det förbättrade rörelseresultatet för koncernen var enligt kvartalsrapporten en följd av framför allt högre volymer och en stark produktmixutveckling. Förändringar i valutakurser påverkade rörelseresultatet positivt men motverkades delvis av högre råmaterialkostnader.

Under kvartalet slutfördes förvärvet av Pullman Ermator. Det är ett spännande led i divisionen Constructions ambition att bygga en marknadsledande position och ta marknadsandelar på den attraktiva marknaden för golvslipning och polering.

Lönsam tillväxt

— För att främja vår strävan mot lönsam tillväxt fortsätter vi att investera i strategiska tillväxtinitiativ och förbättra effektiviteten. Efter en framgångsrik införsäljning kommer vi under andra kvartalet att fokusera på att hjälpa våra återförsäljare att åstadkomma en lika god försäljning ut till slutkund, säger koncernchef Kai Wärn i rapporten

Han kommenterar även att koncernen nu även sålt över en miljon robotgräsklippare.

— Att vi totalt har sålt 1000000 miljövänliga robotgräsklippare är en milstolpe för koncernen. För mer än 20 år sedan skapade vi marknaden för robotgräsklippare och vi har utvecklat den ända sedan dess. Vi har en stark ledande ställning inom det här segmentet medan många av våra konkurrenter fortfarande är relativt nya på marknaden.