LÄS MER: Nej till eget byggbolag

LÄS MER: Mer byggkonkurrens tack!

LÄS MER: Nya tag för höghushotellet

Hyrarkitekterna hyrs in via ett bemanningsföretag och kostar 30 till 40 procent mer än de kommunalt anställda.

— De ska kompensera olika typer av ledighet som föräldraledigheter och deltider. Det är erfarna konsulter som vi hyr in och de kan sina saker, säger Anders Samuelsson (C).

Stadsbyggnadskontoret börjar med tre hyrarkitekter under två år. Tidigare bygglovchefen Ulf Mattson har startat eget företag och anlitas också som konsult.

— Men han tar bara gamla ärenden som inte är avslutade, säger Anders Samuelsson.

Räcker det med tre hyrarkitekter för att få fart på planprocesserna?

— Nej, vi måste utöka personalen nästa år med fem personer på stadsbyggnadskontoret och med två på tekniska kontoret, säger Anders Samuelsson.

Annons

Nya bostäder

I år, 2015, är det 921 lägenheter som fått klart för byggstart, något fler bostadsrätter ä..

Nya bostäder

I år, 2015, är det 921 lägenheter som fått klart för byggstart, något fler bostadsrätter än hyresrätter.

Samtidigt är det 751 lägenheter, lika många hyresrätter som bostadsrätter, som håller på att byggas.

331 lägenheter är inflyttningsklara, dubbelt så många hyresrätter än bostadsrätter.

Carin Berggren tycker att kommunen måste våga ta in nyexaminerade arkitekter. Tillsammans med Mona Forsberg (S) har hon ytterligare ett förslag för att snabba på byggnadsprocesserna.

— Byggherrarna kan själva ta fram nya detaljplaner och sedan kan vi granska dem. Andra kommuner har prövat det och då kortar man ner tiden och avlastar kommunen, säger Carin Berggren.

Det finns byggherrar som tycker att stadsbyggnadskontoret i Jönköping är långsammast i landet. Hur ser du på det?

— Det är lögn att det tar längre tid här. Vi har haft en svacka som vi nu tar itu med. Men alla stopp ligger inte i kommunen. Det finns gott om byggherrar som har bygglov men som inte bygger och som inte kommer igång av olika anledningar. Ett annat stopp är att grannar kan överklaga och på det viset fördröja en byggstart med flera år, säger Anders Samuelsson.

Det kan vara någon får sin utsikt förstörd eller att en ny byggnad hamnar för nära. Även om man vet att överklagandet är utsiktslöst går det att fördröja byggstarten med några år.

Carin Berggren tycker inte att överklaganderätten ska förbjudas, den är en del av demokratin.

— Men den ska förkortas. Länsstyrelserna ska tas bort som instansnivå och det kan korta tiden med några månader. Men lika viktigt är att vi har personal. Ska vi bygga snabbare måste takten på förvaltningarnas arbete också gå snabbare. Det kan inte bli så att en detaljplan blir liggande bara för att personal går på föräldraledighet, säger hon.

Möjliga projekt

År 2016 kan det byggas 1 100 lägenheter, 2017: 1 400 lägenheter, 2018: 1 700, 2019: 2 000. Beho..

Möjliga projekt

År 2016 kan det byggas 1 100 lägenheter, 2017: 1 400 lägenheter, 2018: 1 700, 2019: 2 000. Behovet är 800 lägenheter/år.

Det finns 1 700 lägenheter som kan börja byggas nu. Men det dröjer på grund av efterfrågan eller på att byggherrarna inte vill börjar bygga nu.