I februari 2013 beslutade dåvarande landstingsstyrelsen att ta fram en strategi för att halvera hyrläkarkostnaden på två år. Notan skulle då hamna på 45 miljoner kronor för 2015.

Det har gått i motsatt riktning. Kostnaden för bemanningsföretag beräknas att bli den högsta någonsin under 2015.

Nu tar politikerna ett nytt krafttag. Under regionstyrelsens sammanträde på tisdagen väntas en plan för utfasning klubbas igenom. Under 2016 ska det införas stopp för hyrsjuksköterskor.

Före 2017 ska även inhyrningen av specialistläkare inom allmänmedicin, röntgen, och psykiatri upphöra.

Tidigare försök att få ner andelen hyrläkare har misslyckats. Vad talar för att det ska gå vägen den här gången?

— Dels har utbildningsinsatser på AT- och ST-läkare nu börjat ge resultat och dels har vi en annan organisation nu som ger bättre förutsättningar för samverkan och samarbete i hela regionen, säger Jimmy Henriksson (L), ansvarig för medarbetarfrågor i den politiska ledningen.

Inte hyrläkarstopp

I den kompletterade strategin står det att en utfasning av beroendet av hyrläkare för övriga specialiteter ska påbörjas 2016 för att vara avslutad senast 2017.

Men något uttalat hyrläkartopp är det inte tal om enligt Jimmy Henriksson.

— Vi vill inte införa ett generellt hyrstopp. I vissa situationer är bemanningsföretag ett bra redskap, till exempel för att ta in nyckelkompetens.

Jimmy Henriksson menar att en realistisk målsättning är att får ner hyrläkarkostnaden till runt 50 miljoner kronor per år.

Det är brist på såväl läkare som sjuksköterskor i hela landet. Hur ska ni lyckas med kompetensförsörjningen?

— Genom att föra en bra personalpolitik och erbjuda en attraktiv arbetsplats, säger Jimmy Henriksson.

"En panikåtgärd"

Regionrådet Marcus Eskdahl (S) meddelar att Socialdemokraterna i stora drag ställer sig bakom strategin för att minska hyrläkarberoendet.

— Vi menar att det behöver göras en del justeringar. Bland annat behöver vi jobba mer med egna bemanningsenheter, säger han.

Att minska andelen hyrläkare är en del i det utökade sparpaket på sjukhusen som tidningen skrev om förra veckan, som bland annat innebär en minskning av 300 årsarbetare.

Marcus Eskdahl uppgav på måndagen att han ville avvakta med Socialdemokraternas ställningstagande till den reviderade åtgärdsplanen.

— Den politiska ledningen har misslyckats med att få bukt med underskotten och nu kommer en panikåtgärd att 300 årsarbetare ska bort.

Säger ni ja eller nej till åtgärdsplanen?

— Vi kommer att föra en diskussion kring 300 årsarbetare och var vi landar vore förmätet av mig att säga, säger Marcus Eskdahl.