I äldre tider fick Jönköping uppleva många förödande bränder då hela stadsdelar försvann i lågor. Senare årtiondes bränder har inte fått riktigt lika dramatiska verkningar, men de har förändrat stadsbilden.

Vi som var med redan på 1960- och 70-talen minns flera dramatiska bränder då inte minst gamla kåkar på öster brann. Som i kvarteret Cigarren och i andra träfastigheter på Östra Storgatan. Östra Torgets utseende förändrades när det kända så kallade Amerikahuset brann ner 1967 och Smedjegatan fick en annan profil när gamla Stadshuset förstördes i en brand 1965.

Branden på Esso Motorhotell 1973, branden på Vätterns Tvätt 1981 och vid det som senare kom att kallas Brända tomten på Östra Storgatan minns äldre Jönköpingsbor också. Eller på senare år när det 1998 brann i fina träbyggnader på Oxtorgsgatan och 2001 när det brann i det historiska kvarteret Arkadien på Smedjegatan.

Följ med JP på ett minnessvep från bränder på öster i Jönköping.