I samband med beslutet om att bygga en ny förskola i Vaggeryd för 15 miljoner kronor, väntas en votering: S vill ha en skrivelse om att ordna ”nattis”. 5-klövern vill avvakta en utredning om hur stort behovet är från barn- och utbildningsnämnden.

Detaljplanen för blivande bostadsområdet på Tor-tomten har antagits – och överklagats, vilket gör att fullmäktige nu ska gå in och bekräfta beslutet. Meningen är att intilliggande verksamhet har haft möjlighet att säga sin mening redan när detaljplanen fanns utställd.

Vid måndagskvällens möte ska även motioner och medborgarförslag behandlas: Atcha ”Salle” Adinda (L) vill ha gratis wifi på äldreboendena. S vill ha en annan placering, långt från tätort, av återvinningsanläggningen – den som brann i somras.

Medborgarförslagen gäller sänkt hastighet i Bondstorp och ett tillgänglighetspris att existera jämte de tidigare miljö-, kultur och byggnadsvårdspriserna. Detta senare förslag kommer från Lars Seger (M).