Sedan våren 2017 har det pågår ett omfattande vägarbetet längs väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö. Under våren och början av sommaren går bygget in i sitt slutskede och den nya vägen planeras vara klar i mitten på juni.

För att underlätta arbetet och för att öka säkerheten för trafikanter såväl som arbetarna har trafiken flera gånger och längs olika sträckor läts om mellan den nya vägen och den befintliga vägen, lokalvägen. Trafikverket berättar i ett pressmeddelande att:

Från och med måndag den 29 april kommer all trafik att ledas längs lokalvägen. Den nya vägen ska under tiden asfalteras, skyltas, både mitt- och sidoräcken ska monteras, vägmarkeringar ska göras och man ska fixa till slänterna längs vägen.

Från och med vecka 23 kommer trafiken att gå på den nya vägen mellan Månsryd till avfarten mot Habo kyrka. Då kommer både trafikplats och rastplats Risbro vara klara. Från avfarten till Habo kyrka och kommer trafiken att gå på lokalvägen och ansluter i norr mot väg 185.

Från vecka 32 kommer all trafik gå på den nya vägen, även trafikplats Bäckebo kommer att tas i bruk. Då kommer man också att göra i ordning lokalvägen som ska användas till gång­ och cykeltrafik, för långsamtgående fordon och som om­ledningsväg vid drift­ och underhållsåtgärder och vid eventuella olyckor.

Så här kommer den färdiga vägen se ut.
Foto: Grafik/Trafikverket

Planer på fortsättning

– Nu går vi in i den sista intensiva fasen och är tacksamma för visat tålamod. Både från dig som trafikant men också från dig som bor längs lokalvägen där trafiken blir intensiv under den närmaste tiden. När hela projektet är klart får vi en fantastiskt trevlig väg som ligger fint i landskapet och är både säker och framkomlig för trafikanter, säger projektledaren Carina Junefelt i pressmeddelandet.

Annons

Hela projektet beräknas vara klart i mitten på september. Det har också inletts ett arbetet för att fortsätta att arbetet med vägen på andra sidan Mullsjö. Eftersom det arbetet är än så länge bara på planeringsstadiet vill inte trafikverket uttala sig vidare om det i dagsläget.

Bakgrund och fakta om vägen

*Från Månseryd till Mullsjö bygger vi en mötesseparerad motortrafikled.

*Vägen är 17..

Bakgrund och fakta om vägen

*Från Månseryd till Mullsjö bygger vi en mötesseparerad motortrafikled.

*Vägen är 17 km.

*I Flaskebobacken blir det 3+1 körfält.

*3 broar för viltpassager på hela sträckan.

*Den nya hastigheten på sträckan är 100 km/timmar.

*Det blir en cirkulationsplats och en rastplats vid Risbrodammen.

*Befintlig väg blir lokalväg för gång­ och cykeltrafik och långsamtgående fordon. Den blir också en om­ledningsväg vid drift­ och underhållsåtgärder och vid eventuella olyckor.

*Det blir 2 trafikplatser på sträckan.

Bakgrund:

Väg 26/47 är en viktig förbindelseväg som sträcker sig från Halmstad via Jönköping, till Mariestad och Trollhättan. Denna sträcka är en del av en viktig pendlingsväg mellan Mullsjö och Jönköping. Vägen är i dag inte mötesseparerad, utan en smal väg med dålig standard. Det finns dessutom ett stort antal korsningar och anslutningar till vägen. Det gör att olycksrisken är stor och framkomligheten dålig när det är mycket trafik på vägen. På stora delar av sträckan är hastigheten därför begränsad till 80 kilometer i timmen.