— På vår skola är det levande hela tiden eftersom vi har så många olika språk. Det är något som berikar, att vi har så många språk, säger rektor Rosemarie Segerson.

Modersmålsdagen firas sedan år 2 000 efter ett initiativ av UNESCO, FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. På Öxnehagaskolan uppmärksammas modersmålen lite extra hela den här veckan med bland annat utställningar, tipspromenader, litteratur, sång och en stor matfest. Det blir knytkalas med rätter från hela världen.

— Då brukar det vara precis knökafullt i matsalen.

Svenskan är såklart med

— Alla har ju ett modersmål, vi försöker att lyfta det till det. Allas modersmål är lika viktiga så alla deltar den här veckan.

Annons

Det är ca 3 200 elever i kommunen som får modersmålsundervisning och de största språken är arabiska, assyriska, somaliska och bosniska. Rosemarie Segerson tycker att kommunen har en bra organisation kring modersmålsundervisningen, det finns modersmålsenhet som har en egen rektor vilket gör att kompetensen kan samordnas på ett bra sätt.

På Öxnehagaskolan finns det ett trettiotal språk och det undervisas i 22 av dem. Undervisningen läggs i direkt efter att den vanliga skoldagen slutat.

Ger ringar på vattnet

Forskningen visar att den som får undervisning på sitt modersmål ofta blir bättre på svenska och klarar sig bättre i skolan generellt.

— Man brukar prata om att man ska ha ett starkt grundspråk. Då underlättar det inlärning av annat språk, att läsa och skriva. Har man ett bra modersmål så har man något att bygga på.

En av fem elever i den svenska skolan har ett annat modersmål än svenska enligt Skolverket. För att eleven ska få en bra chans att utvecklas inom alla ämnen är det viktigt att språkundervisningen på elevens förstaspråk hänger med. Särskilt innan andraspråket, i det här fallet svenska, är fullt utvecklat så att eleven kan visa sina färdigheter med hjälp av det.