Man blir alldeles matt när man ser den förra Habotjejen Lovisa Fhager Havdelins meritlista. Till råga på allt är hon bara 33 år.

Profilen: Lovisa Fhager Havdelin

Ålder: 33 år.

Bor: Andra hand i Stockholm men snart borätt i Gamla Enskede.

Drömrese..

Profilen: Lovisa Fhager Havdelin

Ålder: 33 år.

Bor: Andra hand i Stockholm men snart borätt i Gamla Enskede.

Drömresemål: Grekland. (Sambons föräldrar är från Grekland).

Favoriträtt: Min sambos mat.

Tittar på: Har ingen tv, det har jag inte haft sedan jag bodde i Habo.

Lyssnar på: Podcast och musik i mängder.

Familj: Sambo och en stor ursprungsfamilj.

Gör om tio år: Förhoppningsvis någon form av icke partipolitisk inspiratör.

Lovisa ler när jag ställer frågan hur hon hinner och säger att fram till nu har arbete och intressen upptagit en stor del av hennes liv. Hennes familj är spridd över hela Sverige vilket har gett henne, som ensam i Stockholm, gott om tid till alla uppdrag.

— Ju mer man gör desto mer hinner man, och vice versa ju mindre du gör desto mindre hinner du.

"Ganska tråkigt"

Lovisas starka samhällsintresse väcktes redan när hon som barn växte upp i Habo som då var ett mycket homogent samhälle.

— Då tyckte jag att i Habo var det sport som gällde eller ingenting. Jag tror att jag hade ganska tråkigt när jag var liten vilket ledde mig till mitt samhällsintresse. Morgonpigg som jag var väntade jag ivrigt varje morgon på att Nyhetsmorgon skulle börja.

När hon var nio separerade föräldrarna och som 13-åring flyttade hon hem till mamman som bodde i Helsingborg. Sedan dess har hon bott överallt i världen, bland annat i New York där hon arbetade för en biståndsorganisation innan hon landade i Stockholm.

Teskedsorden

Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006 av Tidningen Vi. Stiftelsen arbetar för tole..

Teskedsorden

Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006 av Tidningen Vi. Stiftelsen arbetar för tolerans och respekt människor emellan. Intolerans och fanatism utgör ett växande hot i dagens samhälle. Målsättningen är att nå ut till unga människor och få dem att reflektera kring dessa frågor.

Det var den israeliske författaren Amos Oz bok "Hur man botar en fanatiker" som inspirerade till grundandet. Amos Oz menar att om vi alla har en tesked vatten så kan vi faktiskt släcka elden.

— Och nu har jag för första gången i mitt liv tillsammans med min sambo gett mig in i bostadsmarknaden.

Efter flera olika boenden i andra hand kommer paret snart att flytta in i en bostadsrätt i Gamla Enskede.

Blev sedd

Annons

Lovisa Fhager Havdelin förstod tidigt att hon skulle komma att arbeta med samhällsfrågor och efter flytten till Helsingborg förstärktes intresset då hon började engagera sig i olika mänskliga rättighetsorganisationer.

— Det fanns vuxna omkring mig som lyssnade in mina intressen. Jag fick stort utrymme i skolan att arrangera temadagar på FN-dagarna eller hålla tal vid manifestationer,

Lovisa Fhager Havdelin har alltid har organiserat sig i idéorganisationer och hon säger att hon har arbetat otaliga ideella timmar. På det sättet har hon tidigt fått in en fot i en värld som annars kan vara svår att komma in i.

Få unga

— Det är en svår bransch, men när jag först blev intresserad var det inte hett att jobba med mänskliga rättigheter. Det ansågs lite introvert och jag minns inga andra jämnåriga när jag var i Amnesty, men i dag har MR en helt annan attraktionskraft.

Hon tycker också att man i dag har en helt annan syn på unga människor och ser deras värde på ett sätt man inte gjorde förr och det är de unga hon sätter sitt hopp till.

Teskedsorden är en ideell organisation som bland annat arbetar med att främja positiva attityder och motverka all form av intolerans.

— Sorgligt nog blir vårt arbete bara mer angeläget.

Tror på de unga

Trots att utvecklingen är dyster ser hon ljust på framtiden när det gäller de ungas attityder.

— Där är utvecklingen skenande i positiv riktning mot mer tolerans mot olikheter i omgivningen. Få ungdomar i stadsområden är till exempel HBTQ-kritiska, säger Lovisa Fhager Havdelin som är väl medveten om att det kan se annorlunda ut på landsbygden.

Hon tror att om ungdomarna får utrymme i samhället att förvalta den positiva samhällssynen så är förändring bara en generation bort.

— Men får de inte det utrymmet blir det svårt.

Om tolerans

Lovisa Fhager Havdelin var tidigare verksamhetschef i Teskedsorden och innan dess projektledare och är nu alltså generalsekreterare. Här har hon sju anställda under sig plus ett gäng volontärer.

— Jag har varit där i drygt fem år och byggt upp den tillsammans med den tidigare generalsekreteraren, berättar hon.

Teskedsorden är ute i skolorna och utbildar pedagoger i hur man kan tala om tolerans så att barn och ungdomar får en möjlighet att hitta en egen världsbild och kanske så ett frö av tvivel mot intolerans.

— Man föds inte intolerant utan snarare öppen, sedan beror det på hur det tas tillvara av omgivningen.