Under tisdagens kommunfullmäktige ska budgetramarna för 2018 godkännas. Trots en ansträngd ekonomi där socialnämnden de senaste åren gått med underskott är ramen inför 2018 oförändrad.

— De som bestämmer över budgeten och vi som ska försöka hantera budgeten har två olika tankesätt, säger Christer Rube (S), socialnämndens ordförande.

Underskottet de senaste åren beror enligt Rube på två saker. Bristen på socionomer som gör att socialnämnden tvingas ta in dyra konsulter samt oproportionerligt många institutionsplaceringar av barn och ungdomar.

— Vi får finna oss i budgeten men konsekvenserna blir att vi kommer ha underskott i slutet av året igen, säger Rube.

Fullmäktige ska under tisdagskvällen också ge svar på motionen som lämnades in av Ingemar Eriksson (M) i slutet av 2016. Eriksson föreslår där att området kring Mullsjö SOK iordningställs för en ny idrottsarena innehållande bland annat fotbollsplaner och löparbanor. I motionen önskar Eriksson att genomförandet av den nya arenan ska vara klart 2020.