Tipsen med kritik mot stadsdirektör Carl–Johan Korsås och om oron på stadskontoret kom från kommunens "whistleblowerfunktion". Då beslutade politikerna i ledningsutskottet att göra en egen utredning om stadsdirektörens ledarskap.

Nu har utredningen lagts ner. Ställer du dig bakom det beslutet?

— Jag har inte varit med och tagit det men jag kan förstå att det görs eftersom stadsdirektören, i och med uppgörelsen inte finns kvar i tjänst, säger Ilan De Basso.

Annons

Hade utredningen inte haft ett värde ändå? Man hade kunnat lära sig av de fel som har begåtts?

— Självfallet. Men bara för att utredningen inte fullföljs betyder inte det att vi inte ska jobba vidare med ledarskapsfrågan. Efter sommaren ska vi sätta oss ner och diskutera ledningen av stadskontoret och den politiska styrningen. Vi har inte råd med den här typen av händelser i framtiden, det sliter hårt på organisationen och påverkar medborgarnas bild av kommunen, säger Ilan De Basso.

Vad har ni lärt er av det som har hänt?

— Att politikerna måste ta en större och aktiv del och ha en insyn. Det finns en stark koppling mellan stadskontoret och kommunstyrelsens ordförande. Det går inte att släppa taget på den politiska styrningen och man måste hela tiden hålla sig informerad. Vi socialdemokrater ska fortsätta att driva ansvarsfrågan, säger Ilan De Basso.

Carl–Johan Korsås avgång har kostat skattebetalarna 2, 5 miljoner kronor. Förstår du upprördheten?

— Jag kan verkligen förstå att människor reagerar och att de är upprörda. Men vi ska inte släppa det här, säger Ilan De Basso.

Fotnot: Avgången kostar i själva verket skattebetalarna 5,1 miljoner kronor.