Många ligger nu nedbäddade med feber, huvud- och muskelvärk och halsont. Säsongsinfluensan har tagit ett ordentligt grepp om befolkningen.

Fakta: Symtom på influensa

Typiska influensasymtom är: hög feber, muskelvärk, huvudvärk, halsont och hosta. Små barn..

Fakta: Symtom på influensa

Typiska influensasymtom är: hög feber, muskelvärk, huvudvärk, halsont och hosta. Små barn kan ha diarré, illamående, kräkningar och magont. En influensa går oftast över efter fem till sju dagar. Du bör söka vård om du har hög feber som inte går ner efter tre till fem dygn, har hög feber som har gått ner och sedan börjar stiga igen, om du plötsligt blir mycket sämre eller om du får andningsbesvär när du vilar. Källa: www.1177

Sjukanmälningarna på arbetsplatser och skolor duggar tätt för närvarande och på sjukhusen i regionen ökar antalet verifierade influensafall.

— Den här veckan verkar influensan ha startat ordentligt. Vi räknar med att toppen nås om 10-14 dagar, säger Peter Iveroth, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län.

Förra influensasäsongen var lång och svår med fler dödsfall och inläggningar på sjukhusen än vanligt. Flera influensatyper avlöste varandra.

"Annan målgrupp"

Under fjolåret var det Hongkonginfluensan som dominerade, en variant som slår hårdast mot äldre personer. Nu är det svininfluensan som grasserar.

— Svininfluensan har en annan målgrupp. Den drabbar inte äldre lika hårt. Det är främst medelsålders och barn som insjuknar, säger Peter Iveroth.

En anledning till att det är svininfluensan som är den mest framträdande den här säsongen är att pandemivaccinet, som erbjöds hela befolkningen säsongen 2009–2010, nu börjar att gå ur kroppen.

Den som har vaccinerat sig mot säsongsinfluensan får ett skydd mot svininfluensan. Skillnaden mellan vaccinet mot säsongsinfluensan och pandemivaccinet är att det förstnämnda vaccinet bara skyddar i runt ett halvår.

Färre vaccinationer

Förra säsongen hade Jönköpings län den högsta andelen personer i hela landet som valde att vaccinera sig mot influensan.

— Vi når nog inte upp till en riktigt lika hög nivå den här säsongen, säger Peter Iveroth.

Det är personer som är 65 år och äldre, gravida, samt personer med någon kronisk sjukdom som rekommenderas att vaccinera sig mot influensan.

Är det för sent att vaccinera sig nu?

— Det är okej någon vecka till. Sedan är det för sent. Det tar runt 14 dagar för vaccinet att verka, säger Peter Iveroth.

Kan vara allvarligt

Nästan alla som insjuknar i influensa blir fullt friska efter någon vecka. Men för de personer som är i riskgruppen kan virusinfektionen ge mycket allvarliga följdsjukdomar.

Mellan 30 och 50 personer beräknas årligen avlida i sviterna av influensan i Jönköpings län.

— Den här veckan har flera personer lagts in på sjukhus för vård relaterat till influensan. En person ligger just nu på IVA, säger Peter Iveroth.