Det fortsätter att vara skralt med ärenden i regionfullmäktige. Sammanträdet i april ställdes in då det bara fanns ett beslutsärende på bordet. Presidiet ansåg då att det var för dyrt att samla alla politiker.

Fakta: Två interpellationer

Det finns inga beslutsärenden på dagordningen i tisdagens regionfullmäktige som hålls i Gn..

Fakta: Två interpellationer

Det finns inga beslutsärenden på dagordningen i tisdagens regionfullmäktige som hålls i Gnosjö. Två interpellationer tas upp. Sverigedemokraterna för fram att kardiologerna är ojämnt fördelade i länet samt att bönerummet på Länssjukhuset Ryhov borde innehålla ett kors och en bibel. Under resten av regionfullmäktige hålls i huvudsak information och föreläsningar om Gnosjö kommun.

När det är dags för årets sjunde sammanträde i Region Jönköpings läns högst beslutande organ finns ingenting att besluta om. Men sammanträdet hålls i alla fall.

— Det här var planerat redan med seminarium och studiebesök i Gnosjö, säger Hans Rocén (M), ordförande i presidiet i regionfullmäktige.

Det har under många år varit tradition att ett landstingsfullmäktige, numera regionfullmäktige, per år ska hållas på andra ställen än Rosensalen i Jönköping. I år är det Gnosjös tur.

På programmet står bland information om familjefridsverksamheten och näringslivsutvecklingen i Gnosjö samt en guidad tur till Töllstorps industrimuseum.

Blir "kunnigare"

Att hålla ett sammanträde i regionfullmäktige kostar ungefär 100 000 kronor. Det inkluderar arvoden, förlorad arbetsinkomst, samt reseersättning för de 81 ledamöterna.

Vad får invånarna i Region Jönköpings län ut av det här sammanträdet?

— De får kunnigare ledamöter. Det är inte minst viktigt nu när vi är en region att politikerna vet mer om alla kommuner. Det finns en risk för att man kan bli lite lokalpatriotisk för sin hemkommun, säger Hans Rocén.

Lika många möten

I samband med regionbildandet vid årsskiftet gjordes sammanträdesplanen om för fullmäktige. I landstingsfullmäktige hölls åtta sammanträden om året inklusive två tvådagarsmöten. I regionfullmäktige hålls tio enkeldags sammanträden.

Antalet sammanträden är alltså desamma. Men antalet beslutsärenden är färre trots ett utvidgat uppdrag för regionen jämfört med landstinget.

— Ja, vi har diskuterat det här i presidiet. Det är likadant i regionstyrelsen att det kommer in färre beslutsärenden. Jag vet inte vad det beror på, säger Hans Rocén.

Han uppger att presidiet ska träffa samtliga gruppledare i regionfullmäktige nästa månad för att prata om situationen.