Johanna Linder och Sergei Muchin har skrivit en läsvärd artikel i JP (5/9). Rubriken är fyndig: Om en konsthall är svaret – vad är då frågan? Bakgrunden är att fyra förslag till placering av en kommunal konsthall har lagts fram till politikerna i Kultur och Fritidsnämnden. Nu har bestämts att av de fyra alternativen skall Munksjömagasinen bli föremål för utredning och kostnadsberäkning. Men den rubricerade frågan verkar inte ha ställts.

De intressenter som erbjudit alternativen – Munksjömagasinen, centrumlokaler och Science Park har säkert ställt sig frågan: Hur ska vi få hyresintäkter? Då blir deras svar: Konsthall! Till skillnad från dem ser Linder/ Muchin möjligheterna från ett annat perspektiv. Deras synpunkter är därför värda att begrunda när de frågar sig vad vi ska ha en konsthall till. Slutsatsen kan formuleras så här: Börja inte med något hus, börja istället med att kartlägga vad vi har och vad vi utöver det vill ha för att berika medborgarnas konstupplevelser. Men gör det först.

Nu har vi Österängens konsthall som visar samtidskonst inom ett spektrum med ungdomlig och utåtriktat ton. Den lokala förankringen i bostadsområdet och arbetet med barn och ungdom är specifika för dess verksamhet. Länsmuseet har en betydande roll, men en mer museal sådan. En samling har byggts av verk som tillhör museet och Jönköpings läns konstförening. Kulturarvet vårdas, delar av samlingen visas på varierande sätt liksom den alltid närvarande exponeringen av John Bauers konst. Den historiska blicken är viktig, och samtidskonsten har underordnats. På Tändsticksområdet genomförs konstutställningar av Tändsticksmuseet. Här finns också Konstnärshuset Svavel, hemvist för Föreningen Konstgrafiker i Jönköping och Konstnärsföreningen Dymlingen. På Svavel finns, förutom utställningslokaler, en grafisk verkstad. Externa och interna konstnärer visar samtidskonst i en kontinuerlig utställningsverksamhet.

Annons

Vad är det då som saknas? En hel del. Min egen personliga mening är att alldeles för lite av nationell och internationell samtidskonst visas i Jönköping. Vi kan läsa i de rikstäckande tidningarna, i media och facktidskrifter om vad som är på gång i det offentliga samtalet. Men för att få del av det måste vi söka upp utställningar främst i Stockholm, Göteborg, Öresundsregionen och Borås. Problemet kan lösas genom att Kultur och Fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningens konstintendent att kontinuerligt ordna utställningar med samma typ av nyskapande konst som vi kan se på de nationella konstscenerna. Lämpliga lokaler finns i den av kommunen ägda, klimat- och stöldsäkrade byggnad som Länsmuseet nyttjar.

Kommunens och Museets konstintendenter kan sannolikt finna lämpliga arealer och samverka i ett sådant projekt. Lokalen är det fjärde förslaget, och det i särklass bästa för att redan nu starta ett embryo till konsthall i.

Om detta faller väl ut, ger mersmak och respons bland medborgarna, kan det vara dags att fundera på att bygga något nytt. Då kan utrymme ges för drömmar och visioner om Jönköping som en Konststad. Det kan bli ett hus, som inte enbart innehåller utställningslokaler, utan också, till exempel verkstäder, ateljéer, undervisningslokaler, plats för artists in residence, utbildning av konstnärer och konstvetare i samarbete med högskolan mm. En uppgradering av Konsthall till ett Konstens Hus. Men då gäller det, som Linder/Muchin skriver, att börja med analysen innan man bestämmer sig för ett hus.

Ingemar Thorsén

arkitekt SAR/MSA (tidigare stadsarkitekt i Jönköping)