Som Jönköpings-Posten tidigare har berättat så har tekniska nämnden haft uppe som förslag på att låta Tabole Restaurang AB få köpa tomträtten till Rosa Villan.

Efter nämndens möte under tisdagen blev det i stället en oväntad vändning. Socialdemokraterna ansåg att det var bättre att anta ett anbud från Ungdomens nykterhetsförbund i stället (UNF).

– Vi lyckades få det så långt att tekniska nämnden valde att återremittera det och vi kommer driva det stenhårt till nästa nämndsmöte, säger Elin Rydberg (S) 2:e vice ordförande.

Enligt anbudet från UNF vill de använda Rosa Villan som en föreningslokal men även för att arrangera sommaraktiviteter som till exempel kanotuthyrning. Men även kaféverksamhet kan drivas i lokalen.

Enligt Elin Rydberg lyckades man få med sig Kristdemokraterna på tåget.

– Vi vill att Vätterstranden ska vara playan där det pågår aktivitet, liv och rörelse. Det känns som att vi kanske fått med oss allt fler i frågan, säger hon.

Rosa Villans framtid är alltså långt ifrån solklar. Ärendet ska tas upp på nästa nämndsmöte i februari.