— Vi jobbar fram de här stora, tunga investeringarna och det är väldigt viktigt att det byggs för framtiden, säger Rolf Landin.

Vid Östra verket på Vätterstranden där det i tisdags upptäcktes avloppsskräp vid stranden går ett så kallat bräddningsrör 200 meter ut i vattnet. Vatten från gator och avlopp som inte får plats i vattenledningarna vid höga vattenflöden, så som mycket regn, måste släppas direkt ut i Vättern för att förhindra översvämning. Det är en nödåtgärd som behövs för att ledningssystemet är föråldrat och Jönköpings kommun satsar stora resurser på förnyelse, enligt Rolf Landin. Det påverkar vattnet både estetiskt och miljömässigt.

Finns det ingen möjlighet att förhindra att allt skräp hamnar direkt i vattnet när bräddning sker?

Annons

— Jag ser inte en bra lösning framför mig. Med de här volymerna skulle det inte funka att sätta ett galler som samlar upp allt som kommer, säger VA-chefen Rolf Landin.

Bakterieprover

Miljö- och hälsoskyddsenheten på Jönköpings kommun tar rutinmässiga prover på badvattnet runt om i Jönköpings kommun. Var fjärde vecka testas vattnet för bakterier som kan orsaka magproblem och allvarliga infektioner, enligt miljö- och hälsoskyddsenheten.

— Om vi får några anmärkningar så tar vi extraprover, säger miljö- och hälsoskyddsinspektören Jenny Karlsson. Vattnet testas för bland annat E. coli-bakterier och intestionala enterokocker, bakterier som kan spridas via avloppsvatten och orsaka bland annat organsvikt och blodförgiftning. Vid Vätterstranden tas proverna mitt emellan två bräddningsrör.

Sunt förnuft

— Vid en kort förorening kan det vara svårt att härleda var den kommer ifrån. Med mycket så spolas det ju också ner en massa fågelbajs och andra föroreningar i vattnet. Om testerna visar att vattnet är förorenat länge gör vi en avrådan, säger Jenny Karlsson.

Proverna tas där människor badar och Jenny Karlsson uppmuntrar badare att själva tänka efter.

— Om man tycker att det är något konstigt med vattnet ska man ringa oss. Som i alla sjöar får man ju titta på hur vattnet ser ut innan man bestämmer sig för att bada.