Det har talats mycket om höghastighetståg och förhoppningen har varit stor om en satsning genom länet. Men inga klara besked gavs av regeringen på måndagen när det gäller utbyggnad fram till Jönköping eller söderut via Värnamo till Hässleholm. Inte heller från Borås till Jönköping.

– Det verkar som att Socialdemokraterna har plockat bort de delarna. Det är i så fall ett problem för då bygger vi inte ihop Sverige, det ger inte mer järnvägskapacitet och det ger inte fler bostäder som varit vår plan, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm (M).

Klart är att Ostlänken byggs ut från Järna till Linköping. Det blir också utbyggnad från Göteborg till Borås samt mellan Lund och Hässleholm. Men när det gäller fortsatt utbyggnad till Jönköping gavs inget besked utan regeringen vill diskutera med övriga partier.

Vit fläck

Regionråd Rune Backlund (C), ordförande i regionens nämnd för trafik, infrastruktur och miljö är besviken över att det inte finns med något om en förlängning från Linköping.

Rune Backlund ser att länet riskerar att bli en vit fläck när det gäller höghastighetståg.
Foto: Elin Elderud

– Det skapar osäkerhet när vi skulle behövt börja planera och förbereda för en höghastighetsbana med kommuner och markägare. Att tala i allmänna ordalag räcker inte för att det ska bli färdigt till 2045, vi riskerar att bli en vit fläck, säger han.

Det som också är oklart är finansiering av höghastighetsbanan och det gavs inga svar på hur fort tågen ska kunna köra på de nya stambanorna.

Annons

Klart för elektrifiering

Men det finns också plustecken.

– Vi har äntligen fått igenom våra tillägg till Trafikverkets plan när det gäller regiontåg och en del vägar, säger Rune Backlund.

Regeringen har med det så kallade Y-et, järnvägen mellan Värnamo-Jönköping och Nässjö. Den blir elektrifierad och man räknar med ökad kapacitet, höjd hastighet och därmed kortare pendlingstid.

Det är också klart för Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö, åtgärder som förenklar för stationsmöten. Det ökar kapacitet och ger kortare restid.

Säkrare vägar

För vägar gäller att väg 26 kan byggas från Hedenstorp till Månseryd och Mullsjö och även mot Slättäng ut mot riksväg 40. Väg 40 mellan Nässjö och Eksjö och förbifart Eksjö har också fått klartecken.

För Jönköpings del ska det också vara klartecken för ett extra körfält på E4:an och att trafikplats Ljungarum byggs om. För de regionala projekten finns förhoppning om att komma igång 2025.