Frågan om gratis körkortsutbildning vid gymnasieskolan på Fenix dök upp redan 2013. Då var det en motion undertecknad av fullmäktigeledamöterna Allan Ragnarsson (M), Jenny Larsen (KD) och Thore Ohlsson (FP). Tanken är att många jobb i en liten landsbygdskommun kräver att arbetstagaren själv kan ta sig till jobbet. Ett körkort skulle öka chansen att få jobb efter studierna.

Annons

Tanken med ett gratis körkort var också att öka den lokala gymnasieskolans attraktivitet.

Frågan har utretts genom barn- och utbildningsnämnden. I det yttrande som kommunstyrelsens arbetsutskott nu ställer sig bakom har ordet ”kostnadsfri” försvunnit. Det konstateras också att utbildningen inte anknyter till gymnasieskolans kunskapsuppdrag och att den får ske under kommunledningskontorets ansvar.

Vad som erbjuds är en utbildning som visserligen är förlagd till Fenix lokaler, men som ska ske utanför skoltid av en upphandlad entreprenör. Finansieringen kan komma att ske genom CSN-lån, men det hänger på hur frågan behandlas på riksplanet. En utredning med 2018 som mål är tänkt att inledas.

I Jönköping var frågan uppe i höstas. Där är det en grupp socialdemokrater som ser körkortet som en rättvisefråga – fordonselever får redan en del av körutbildningen betald. I Ljungby och Gislaved, har frågan väckts av vänstern som menar att det är en klassfråga. I Ljungby röstades den senare ner av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna.