Ett medborgarförslag under våren har efterlyst broar över bäckarna för att underlätta vandringar utmed Vättern. Raviner som har blivit naturreservat och allt fler naturintresserade besökare, ökar också behovet av att kunna ta sig fram menar frågeställaren.

Vid fritids- och kulturnämndens senaste möte, konstaterades att ett anläggande av mindre broar över bäckarna är svårförenligt med föreskrifterna för naturreservatet i området.

Söker dispens

— Men vi är inte negativa till medborgarförslaget och ska nu höra efter hos länsstyrelsen om det går att få dispens, vilket det finns en möjlighet till. Det kanske handlar om ett par tre broar, säger Åke Lundgren (KD), nämndens ordförande.

Annons

Framför allt handlar det om en bro över Hökesån i anslutning till åns utlopp i Vättern.

Samma medborgare har i ett förslag uppmanat kommunen att byta namnet på rondellen i Habo centrum. Falks rondell bör ändras till Georg Borgströms rondell enligt förslaget, för att på så sätt byta ut "en mördare mot en visionär".

Namnet Falk kommer nämligen från postrånaren Jonas Falk från Habo, som med sin styvfar rånade postdiligensen vid Tunarp 1854, och i samband med rånet mördade postiljonen. Duon infångades i Stockholm, och medan styvfadern fick livstids straffarbete avrättades Jonas Falk 27 år gammal i Hökensås 1855.

Rånmördare

Makabert att döpa en rondell efter en mördare, kan tyckas.

— Sveriges Television gjorde en inspelning i Habo för flera år sedan, med en tävling där det ingick att Haboborna fick döpa en plats eller gata efter en känd person från orten, förklarar Åke Lundgren.

Men nämnden har trots detta inga planer på att ändra namnet på rondellen.

— Det är inte vanligt att man byter namn på gator eller rondeller, och vi ser inget problem med det, säger Åke Lundgren.

Georg Borgström, som förslaget lyfter fram, föddes i Gustav Adolf för drygt 100 år sedan och var ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin. Växtfysiologen och livsmedelsforskaren blev världskänd med sina debattinlägg om fördelningen mellan fattiga och rika i världen, rovdriften i naturen och risken för en global brist på livsmedel. År 1967 utnämndes Borgström av Expressen till "den viktigaste svensken i världen".