På måndagen presenterade Socialdemokraterna och Miljöpartiet sitt gemensamma budgetförslag för Region Jönköpings län för 2018. Fokus på förslagen uppges vara hållbarhet; socialt, arbetsmiljömässigt och miljömässigt.

Ur oppositionens budgetförslag

Här presenteras några av förslagen med beräknade kostnader:

Arbetstidsförkortning: 30..

Ur oppositionens budgetförslag

Här presenteras några av förslagen med beräknade kostnader:

Arbetstidsförkortning: 30 miljoner

Projekt arbetstidsmodeller: 6 miljoner

Förstärkning kompetens och utveckling: 12 miljoner

Tio ST-tjänster inom psykiatri: 10 miljoner

Satsning psykologer: 5 miljoner

Höjd grundbemanning: 10 miljoner

Sänkning primärvårdsavgift: 29 miljoner

Utökade öppettider primärvård: 3 miljoner

Förlossningsvård: 10 miljoner

Bidrag till Jönköpings läns museum: 1,5 miljon

Skatten föreslås vara oförändrad och enligt oppositionen är det till stor del regeringens statsbidrag som möjliggör satsningarna. Under de tre närmaste åren utgör riktade statsbidrag sammanlagt 704 miljoner och Marcus Eskdahl kallade det för historiskt stora satsningar.

— Vi vill satsa de pengarna i verksamheterna, där de gör skillnad för invånarna, patienterna och medarbetarna. Och när det gäller de stora investeringar som vi gör de närmaste åren menar vi att de satsningarna ska tas av det vi sparat tidigare år för investeringar, sa Carina Ödebrink.

Kortare arbetstid

Förslagen skiljer sig en del från Alliansens förslag, bland annat vill ju Alliansen satsa på höjd lön till undersköterskor och vissa sjuksköterskor som arbetar natt eller har särskilt ansvar.

— Vi vill satsa på förkortad arbetstid för nattarbete eftersom det är mer hållbart. Nattarbete sliter och många har valt att jobba deltid för att orka, säger Sibylla Jämting, MP.

Två timmar i veckan kan det handla om, beroende på hur schemat ser ut, och de bedömer att förslaget kommer att tas väl emot. Oppositionen vill också öka attraktiviteten genom att pröva nya arbetstidsmodeller, höjd grundbemanning och satsning på kompetensutveckling.

Mer öppet

Annons

För att öka tillgängligheten i primärvården föreslås att vårdcentraler öppnar tidigare och stänger senare. Vårdcentraler föreslås också ha större fokus på äldre med mobila närsjukvårdsteam samt att människor över 75 år får en kontaktsjuksköterska.

Kontraktvård är ytterligare en satsning i budgetförslaget. Det innebär att patienter med komplexa behov får en plan över planerade vårdinsatser och en fast vårdkontakt.

— Vi föreslår också att hälsokaféer ska utvecklas till hela länet för närstående som en stödjande resurs och att det sker en kompetensutveckling för den palliativa vården. Sen är det en jämställdhetsfråga att pappakurser ska erbjudas på alla familjecentraler, så sker inte i dag, konstaterar Marcus Eskdahl.

Lägre höjning av biljettpriser

Kollektivtrafiken går inte ihop sig i länet, men istället för att höja biljettpriset med åtta procent, vill oppositionen begränsa höjningen till index, eller fem procent. Det medför att skattekollektivet får täcka upp med ytterligare fem miljoner till Länstrafiken.

— Vi vill ju att fler ska resa kollektivt och vi föreslår också att ett seniorkort införs för alla över 65 år. Priset ska vara samma som för ungdomskort, säger Sibylla Jämting.

Ytterligare ett förslag är att sänka avgiften för besök till primärvården, från dagens 250 kronor till 150 kronor.

— Det är en jämlikhetsfråga och det är rimligt sett till att vi är en region med god ekonomi som ändå tar ut bland landets högsta avgifter.

Med en nettokostnad på drygt en miljard, med skatteintäkter och statsbidrag, beräknas resultatet för regionen 2018 bli en vinst på 215 miljoner.