Vänsterpartiet föreslog i en motion att landstinget höjer åldergränsen till 19 år för att få bidrag till glasögon. Partiet hänvisar till en rapport utförd av organisationen Majblomman där det framkommer att familjer med små resurser har problem att täcka utgifterna för glasögon.

– Det är mycket märkligt att synen behandlas annorlunda än hörseln eller andra funktionsnedsättningar när det gäller hjälpmedel, sa Inga Jonasson, gruppledare för Vänsterpartiets landstingsgrupp.

Enligt landstingets regelverk, som senast justerades 2009, lämnas glasögonbidrag till alla barn upp till elva år som har en korrigerbar synnedsättning. Bidraget är som högst 700 kronor. Bidraget ligger på en genomsnittlig nivå vid en jämförelse med övriga landsting/regioner i landet.

"Medicinskt behov"

Landstingsfullmäktige beslutade att avslå motionen på onsdagen.

Annons

– Vår utgångspunkt är att det är de medicinska behoven som ska styra, sa Helena Stålhammar (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet som har utrett motionen.

Hon uppger att det är en svår gränsdragningsfråga om det är landstingets eller kommunens ansvar att täcka vid ekonomiska svårigheter och att det även finns andra grupper, exempelvis "fattigpensionärer", som har det svårt.

"En rättvisefråga"

Socialdemokraterna yrkade på bifall till motionen.

– Det här är en jämlikhets- och rättvisefråga. Det här får inte drabba barnen, säger Marcus Eskdahl (S).

Ärendet gick till votering med röstsiffrorna 45-30 mot att motionen ska avslås.

Vänsterpartiet motionerade i landstingsfullmäktige tillsammans med Socialdemokraterna för två år sedan i samma ärende då det också blev avslag.