Syftet med samarbetet är dels att utveckla respektive verksamheter och dels att stärka Jönköping.

– För oss på Dreamhack betyder det mycket att vi knutit till oss en koncern som så målmedvetet arbetar för Jönköping och regionens bästa. Vi har skilda verksamheter, men i grunden delar vi samma entreprenörskap och vilja att skapa relevant innehåll för olika målgrupper. Vi ser mycket fram emot att presentera de första planerna på vårt gemensamma framtidsprojekt, säger Tomas Lyckedal, vice vd på Dreamhack, i ett pressmeddelande.

”Otroligt spännande”

Diskussioner mellan verksamheterna har förts under en längre tid och vad samarbetet innebär kommer att avslöjas i höst.

– Vi ser avtalet som något otroligt spännande, och att inleda denna typ av samarbete där vi har möjlighet att knyta till oss nya nätverk och stort kunnande är viktigt för vår fortsatta resa, säger Lovisa Hamrin, ägare och koncernchef för Herenco, i pressmeddelandet.