Hans författarskap borde lyftas fram och belysas på olika sätt. I Rådhusparken står hans byst och där finns även Harpolekaren och hans son. Många vet säkert inte varför romanen Vapensmeden skrevs och vilka omständigheterna var i sammanhanget.

Andra namn inom konstens värld skulle belysas: Georg Pauli med sina målningar i Brahesalen, Classe och Pia Campbell, Vera Nilsson, Hilding Rösiö förutom John Bauer.

Ett kulturråd bör inrättas i kommunen som upprättar en plan över olika aktiviteter: musik, teater, gammal och ny arkitektur i vårt område, utställningar. Även kyrkorna bidrar ju till musikevenemang. Det kan gälla också idrottsverksamheten. Varför inte trycka upp en folder för att sprida information till allmänheten?

Turismen kan utnyttjas med Vättern som dragplåster; vattenspel,, båtturer med guide som ger historiken över vår stad. Bussturer till Tabergsgruvan och utsikten, Huskvarna med omgivningar, Stadsparken borde fräschas upp och göras sevärd med Fågelmuseet som många inte känner till.

Om Jönköping ska leva upp till en kulturstad av rang, måste kommunledningen tänka till hur detta mål ska uppnås. Rydbergsmuseet är stängt, lokalerna i Konstnärsgården tomma och Tändsticksområdet blir troligen endast ett minne blott!

Herta Junebo