Redan 2014 skrev jag en insändare i JP och förundrade mig över det offentliga Sveriges, och då speciellt det offentliga i Jönköpings, deltagande i det jippo som Olof Palme startade som lokalt valmöte inför andrakammarvalet den 15 september 1968. Det var praktiskt, han bodde på Fårö, och det var avsett som en hjälp till de lokala partimedlemmarna på Gotland. Talet fanns nerklottrat på ett Konsumkvitto. Idag räcker ett Konsumkvitto inte ens för att räkna upp de ”förlustelser” som politiker och tjänstemän från Jönköping deltar i.

Ullared är platsen alla vill åka till av lite diffusa orsaker, där man driver runt och försöker hitta något man behöver och kommer hem med en massa man inte visste att man saknade. Lite så är det i Almedalen. Jag har framställt en hövlig förfrågan till Jönköpings kommun och till Region Jönköping om deras deltagande på Gotland.

Från kommunen åker två politiker och åtta tjänstemän. Kostnader uppges till 87 000 uppehälle (8700 per person) och 35000 resor (3500 per capita). Från regionen åker fem politiker och 46 (!!) tjänstemän. Kostnad uppehälle 130000 kronor (2570 kronor per person (????)) och 51000 kronor båtresa (1000 kronor per person). Undrar hur de kommer till båten?? Tältar regionen eller har de funnit ett extrem billigt boende?? Det intressanta är att varken kommun eller region anser sig kunna svara på vad traktamentskostnaden blir! Maxbeloppet för heldagstraktamente är 230 kr/dygn. Antag att de flesta deltar 4 dygn så blir kommunens tillkommande kostnad 9200 kronor och regionens 46920.

Annons

På en förfrågan hur mycket tid som nedlagts i förberedelser och hur mycket tid som beräknas åtgå till uppföljning har ingen svarat. Då hjälper jag till: Förberedelse 1 dag/person och utvärdering 0,5 dagar/person. Timkostnad för denna typ av folk 500 kr/timma. Kostnad kommun 60000 kronor och för regionen 306000 kronor. Total kostnad enligt mitt sätt att räkna, då räknar jag lågt, blir för kommun 191200 och för regionen 533920 kronor

Både kommun och region anser att det inte är någon kostnad för personalen att de deltar. De anser att det ges tillfälle till ”kompetensutveckling och många tillfällen att nätverka och områdesbevaka områden man arbetar med”. Regionen uppger att ” ett flertal medarbetare som deltar i Almedalsveckan är medverkande (min kursivering) i seminarier”. Det finns 4317 seminarier och liknande, Region Jönköping deltar i sju och då är samma person med i tre olika. Fem stycken, ja vad som är ”många” kan diskuteras.

Det finns dessutom 32 offentliga ”mingel”, men här finns inga deltagare noterade. De ses väl inte som kompetensutveckling, men är nog väldigt lämpliga tillfällen till nätverkande.

Så till sist mål och utvärdering. För 2017 erkänner Kommun ärligt att ingen utvärdering gjorts (möjligen finns det en sådan inom Destination Jönköping) men Regionen påpekar att det redovisats för regionsstyrelsen den 22 augusti 2017. Protokollet lyder: ”Almedalen – de av Regionen anordnade seminarier var välbesökta och uppskattade”.

Jönköpings kommun och Region Jönköping satsar av våra skattepengar cirka ¾ miljon på Almedalen och vi som betalar får inte tillgång till en officiell uppföljning. Undrar om de som var där minns vad de gjorde??

Lennart Lindberg

Elingenjör Huskvarna